Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Rahoitusta kansainvälistymiseen

Onko yrityksesi harkitsemassa kansainvälisille markkinoille siirtymistä? Kansainvälistymiseen on tarjolla monenlaista rahoitusta.

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin:

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää yrityksen kehittämisavustusta yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää

  • investointeihin
  • muihin kehittämistoimenpiteisiin
  • sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen liittyvien menojen perusteella.
Lue lisää kehittämisavustuksesta entisen TE-keskuksen sivuilta.

Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin. Lue lisää entisen TE-keskuksen sivuilta.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Lue lisää TE-toimiston sivuilta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 on mahdollista saada avustusta investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Yritystukea haetaan alueellisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta tai paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä Lue lisää Maaseutuviraston sivuilta.

Vientikauppaa harjoittaville yrityksille Finnvera tarjoaa vientitakuita vientiin liittyvien riskien kattamiseen ja viennin rahoitukseen, sekä vientitakauksia viennin kotimaisten vakuustarpeiden kattamiseen. Lue lisää Finnveran sivuilta. 

Ulkomaisen tytäryhtiön, yhteisyrityksen tai toimipaikan perustaminen saattaa olla kannattavaa tai jopa välttämätöntä, kun yritys lähtee hakemaan kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälistyvän yrityksen suomalainen emoyritys voi hakea hankkeen rahoittamiseksi Finnveran lainoja ja takauksia. Lue lisää Finnveran kansainvälistymislainasta, kansainvälistymistakauksesta ja investointitakuusta.

Yrityksen kansainvälistyminen saattaa edellyttää kotimaassa tehtäviä investointeja, joiden rahoittamiseksi on mahdollista hakea Finnveran lainoja tai takauksia. Lue lisää Finnveran investointi- ja käyttöpääomalainasta, pääomalainasta, ympäristölainasta ja pientakauksesta.

Vientikaupan harjoittaminen sitoo tyypillisesti enemmän käyttöpääomaa kuin kotimarkkinoilla käytävä kauppa. Pk-yritys voi hakea lisääntynyttä käyttöpääoman tarvetta kattaakseen Finnveran vientitakausta. Lue lisää vientitakauksesta.

Ulkomaiset saatavat aiheuttavat vientiyritykselle sekä ostajasta aiheutuvia kaupallisia riskejä että ostajan maasta aiheutuvia poliittisia riskejä. Myyjän mahdollisuus tavallista pidemmän maksuajan myöntämiseen voi kuitenkin edesauttaa kaupan syntymistä, joten myyjän kannattaa varautua riskeihin esimerkiksi hakemalla kaupalle Finnveran vientitakuuta. Lue lisää Finnveran luottoriskitakuusta ja vientisaatavatakuusta.

Onko kiikarissasi laajentuminen tai yhteistyö Venäjän suuntaan? Ulkoasiainministeriö (UM) ja Pohjoismaiden Projektivientirahasto (Nopef) tukevat Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön kehittämistä yritystoiminnan sektorilla rahoittamalla suomalaisten yritysten hankeselvityksiä. Finnvera Oyj toimii asiantuntijana ja yhteysorganisaationa UM:n rahoittamissa hankkeissa. Lue lisää Finnveran sivuilta.


Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
Kaiken kokoiset yritykset voivat saada rahoitusta haasteellisiin tukimus- ja kehitysprojekteihin.

Lisäksi Tekes myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta innovaatiopalvelujen hankintaan ja nuorille innovatiivisille yrityksille liiketoiminnan kokonaisrahoitusta.

Lue lisää kansainvälistymisen rahoitusvaihtoehdoista Teksin sivuilta.