Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Kaikki ei onnistu langattomasti (2)

 
 

Mikä on valokuitu?

Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu johdin, jotka pitkin signaali siirtyy valon muodossa. Se on tiedonsiirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivoimainen kuparikaapeleihin verrattuna.

Rakennekuva: valokuitukaapelit
 
Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön. Valokuitu onkin ainut tekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Valokuituverkon nopeutta voidaankin kasvattaa lähes rajattomasti: Olethan kuullut puhuttavan 'valonnopeudesta'?
 
Valokuituun verrattuna esimerkiksi ADSL on vanhentunut ja väistyvä teknologia. Kuparikaapelia hyödyntävän ja sähköiseen tiedonsiirton perustuvan ADSL-yhteyden ongelma on alhaisen tiedonsiirtonopeudet. ADSL-yhteyden nopeuteen vaikuttavat loppukäyttäjän etäisyys paikallisvaihteesta, puhelinkaapelin paksuus ja käytettävän ADSL-teknologian tyyppi. ADSL-yhteydet tullaankin vähitellen korvaamaan valokuituyhteyksillä.
 
Tällä hetkellä ADSL-yhteyttä saa nopeimmillaan 24 megabitin nimellisnopeudella, todellisuudessa 8-20 megabitin nopeudella. Edellytyksenä on 1-2 kilometrin etäisyys vaihteesta. Toimivan ADSL-yhteyden saaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta, jos etäisyys vaihteeseen on yli 5 kilometriä. Ja Lapissa tätäkin matkaa voidaan pitää vielä lyhyenä. Vastaavat etäisyyden rajoitteet koskevat myös langattomia (esim. 3G- ja 4G-) yhteyksiä. Langattomien yhteyksien toimintaan vaikuttavat myös ympäiröivä maasto, rakennukset ja sää. Näin ollen signaalin kantavuus voi olla vain muutamia kilometrejä. Jos Lapinkin kaikki kolkat haluttaisiin kattavan 4G-verkon piiriin, pitäisi tukiasemia olla pahimillaan jopa 500 metrin välein. 3G- ja 4G-yhteyksien toimintaan vaikuttavat myös muut käyttäjät: Tukiasema pystyy palvelemaan kerrallaan vain rajallista määrää käyttäjiä.
 
Pitkällä aikavälillä langattomat ratkaisut eivät kilpaile kiinteiden valokuituyhteyksien kanssa, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Molempia yhteyksiä tarvitaan nykyajan tietoyhteiskunnassa.  Etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vaikuta valokuituyhteyden laatuun tai nopeuteen. Kuluttajille pystytään myös varmemmin takaamaan, että todellinen yhteysnopeus on saman kuin luvattu nimellisnopeus. Teknisenä ratkaisuna kiinteä valokuitu onkin niin nopeudeltaan kuin toimintavarmuudeltaankin ylivoimainen. Valokuituyhteydellä päästään yli sadan megabitin yhteysnopeuksiin. Vielä tätäkin huomattavasti nopeammat yhteydet ovat tulevaisuudessa mahdollisia: Esimerkiksi jo nykyisin valokuituliittymiin on tarjolla 1.000 megabitin eli 1 gigabitin nopeuksia. Yrityksille tarjotaan paikoin jo 10 gigan nopeuksia.
 
Yleensä valokuitukaapelit kaivetaan (aurataan) maahan. Näin valokuituyhteys ei ole altis säälle kuten langattomat yhteydet tai puhelinpylväissä kulkevat ADSL-yhteydet.Valokuituyhteys voidaan myös toteuttaa ilmateitse niin, että vahvistettu kuitukaapeli asennetaan kulkemaan sähköpylväissä. Tällöin kuitukaapeli sijoittuu muihin kaapeleihin nähden korkeussuunnassa alimmaksi ja on siten näitä paremmassa suojassa säältä.