Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
Erämaat

Lapin erämailla

Lapin luonnolle ominaista ovat tietenkin järvet ja joet, mutta myöskin erämaat. Havumetsät, tunturikoivikot sekä suot peittävät laajaa Lapinmaata asumisalueiden ympärillä. Oma erityispiirteensä on tuntureiden paljakat, jotka kohoavat metsänrajan yläpuolella.  

Tyypillisimpiä suomuotoja Lapissa ovat aapasuot, jotka ovat korpialueiden reunustamia laakeita märkiä avosoita. Näiden lisäksi pohjoisosissa esiintyy palsasoita, joiden ominaisuus on ikiroutaisuus. Ne ovat suuria jäätyneitä turvekumpuja. Lapin suurin suo löytyy Kolarista. Teuravuoma on pinta-alaltaan 7080 hehtaaria.

SEUTUKUNTA Soiden lkm Pinta-ala
/ha
keskikoko
/ha 
keskisyv.
/metri
 
Rovaniemi 1 615 333 4552061,26
Kemi-Tornio828 188 745 227 1,03 
Tornionlaakso671 99 245 147 1,1 
Koillis-Lappi 1 622 420 121 259 1,62 
Tunturi-Lappi 1 710 510 526 298 1,45 
Pohjois-lappi 1 782 517 194 290 1,49 
 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: 
Virtanen, Kimmo & Maunu, Matti: Turvevarat. Geologian tutkimuskeskus.
Turvevarat Pohjois-Suomessa.pdf (847.0 kB)

Vuokko, Seppo, Peiponen Jorma & Varesvuo, Markus (2008) Lapin luonto-opas. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

 

Kiinnostavia linkkejä