Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

VÄLKKY: vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

 

VÄLKKY-hankkeella halutaan edistää vähähiilisyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteiden toteutumista Lapin matkailussa. Matkailun ja muita toimialoja edustavien yritysten sekä kuntien ja matkailualueiden yhteistyötä halutaan lisätä, jotta saadaan aikaan tehokkaampia ratkaisuja energiatehokkuuteen, jätehuoltoon, kierrätykseen ja uusiutuvien materiaalien hyödyntämiseen. Jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen tehostamiseksi rakennetaan uudenlaista toimintamallia yritysten, kuntien ja matkailualueiden välille Lapissa. Hankkeen aikana pyritään löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja biopohjaisten materiaalien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen matkailuelinkeinon piirissä, jolloin voidaan huomattavasti pienentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi edistetään mm. puurakentamista ja lähiruuan käyttöä.


Hanketta toteutetaan kuuden työpaketin avulla:
1. tuotetaan selvitys (tai selvityksiä) matkailun ja muiden toimialojen aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun näkökulmasta, minkä pohjalta voidaan tehdä kestävyyttä tukevia päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen
2. otetaan käyttöön erilaisia mittareita alueiden hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurataan kehitystä niiden avulla
3. pyritään pienentämään matkailukeskusten hiilijalanjälkeä aluekohtaisilla toimenpiteillä
4. parannetaan matkailuyritysten ja matkailualueiden ympäristöosaamista, energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta
5. kehitetään yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistyönä toimivia ratkaisuja kierrätykseen ja jätehuoltoon sekä
6. lisätään matkailuelinkeinon kilpailukykyä viestimällä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 476 250 €, ja sille on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 381 000 €  (80 %). Omarahoitusosuutta on haettu kunnista, matkailualueilta, Lapin matkailuelinkeinon liitolta ja jäteyhtiöiltä. Hankkeen toteutusaika on 2.9.2019 - 28.2.2022.

HANKESUUNNITELMA VÄLKKY - Matkailun vähähiilisyys.pdf (94.5 kt )


Tapahtumien materiaalit

Vähähiilinen matkailuyritys - miten se tehdään?

Tietoiskukimara verkossa 9.9.2020


Vähähiilisyys matkailuyrityksessä, Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto/Välkky-hanke: https://youtu.be/6k4E2ThT2zM

 

Vihreä lähilämpö, paikallinen ekoteko, Toni Semenoja, Neve: https://youtu.be/l5IbA51mmXI

Vihreää sähköä ja vähähiilisyyspalveluja yrityksille, Ari Kortesalmi, Loiste Sähkönmyynti Oy: https://youtu.be/n0CPoGJ8_A4

 
Aurinkoenergian hankinta, Teemu Kettunen, Motiva: https://youtu.be/WZLOF_xwJtI


Esimerkki omasta aurinkoenergiasta, Veikko Suihkonen: https://youtu.be/vn7SPeQ3CP0


Sähköautojen latauspiteiden perustaminen, Aki Ulander, Virta.fi: https://youtu.be/Oq4GqZjxxk8


Matkailuyritysten ja matkailijoiden jätteiden lajittelun järjestäminen, Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto/Välkky-hanke: https://youtu.be/bMVjDdbdUw4


Ilmastollisesti vaikuttavat ja kustannustehokkaat energiahankkeet, Tanja Hyvönen, Caverion Suomi Oy: https://youtu.be/773UO2G_pxU


Energiaa säästävät ratkaisut avaimet käteen - palveluna (ESCO), Tanja Hyvönen, Caverion Suomi Oy: https://youtu.be/HNaPt57Gc14


Julkiset tuet ja palvelut vähähiilisyyteen, Markus Latvala, Lapin energianeuvonta:
https://youtu.be/qbRuL4zj63k

 

Sertifikaattien esittelyt

Ekokompassi 18.9.2020: https://youtu.be/REVzSm12gY0

Green Key ja Green Activities 18.9.2020: https://youtu.be/fsBbxWqfwJk