Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

VÄLKKY: vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

 

VÄLKKY-hankkeella halutaan edistää vähähiilisyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteiden toteutumista Lapin matkailussa. Matkailun ja muita toimialoja edustavien yritysten sekä kuntien ja matkailualueiden yhteistyötä halutaan lisätä, jotta saadaan aikaan tehokkaampia ratkaisuja energiatehokkuuteen, jätehuoltoon, kierrätykseen ja uusiutuvien materiaalien hyödyntämiseen. Jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen tehostamiseksi rakennetaan uudenlaista toimintamallia yritysten, kuntien ja matkailualueiden välille Lapissa. Hankkeen aikana pyritään löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja biopohjaisten materiaalien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen matkailuelinkeinon piirissä, jolloin voidaan huomattavasti pienentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi edistetään mm. puurakentamista ja lähiruuan käyttöä.


Hanketta toteutetaan kuuden työpaketin avulla:
1. tuotetaan selvitys (tai selvityksiä) matkailun ja muiden toimialojen aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun näkökulmasta, minkä pohjalta voidaan tehdä kestävyyttä tukevia päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen
2. otetaan käyttöön erilaisia mittareita alueiden hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurataan kehitystä niiden avulla
3. pyritään pienentämään matkailukeskusten hiilijalanjälkeä aluekohtaisilla toimenpiteillä
4. parannetaan matkailuyritysten ja matkailualueiden ympäristöosaamista, energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta
5. kehitetään yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistyönä toimivia ratkaisuja kierrätykseen ja jätehuoltoon sekä
6. lisätään matkailuelinkeinon kilpailukykyä viestimällä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 476 250 €, ja sille on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 381 000 €  (80 %). Omarahoitusosuutta on haettu kunnista, matkailualueilta, Lapin matkailuelinkeinon liitolta ja jäteyhtiöiltä. Hankkeen toteutusaika on 2.9.2019 - 28.2.2022.

HANKESUUNNITELMA VÄLKKY - Matkailun vähähiilisyys.pdf (94.5 kt )