Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke

Tulevaisuus Lapista -hankelogot
 

 

Hankkeen esittely

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke (ESR) on alkanut kesäkuussa 2018 ja toteutetaan 31.1.2020 asti.

 

Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista. 

Hankkeella  

  • Luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, joka ohjaa ja tukee Lapin kehittämistä.  Toimintatapa rakennetaan hyödyntäen jo olemassa olevia ennakoinnin foorumeja ja hyviä käytänteitä laajentaen ennakointityöhön osallistujien joukkoa mm. kunta-ja sote-toimijoihin.  Maakunnallisen ennakoinnin keskiössä on maakuntahallitus sekä hankkeessa perustettava johdon strategiafoorumi. Maakuntahallitus hyödyntää päätöksenteossaan ennakointitietoa ja johdon strategiafoorumi kokoaa ennakointitiedosta laajempaa kuvaa Lapin tulevaisuuksista.   Se myös vastaa ennakoinnin johtamisesta ja skenaarioiden ja tulevaisuuskuvien jatkuvasta arvioinnista sekä ennakointitiedon viemisestä päätöksentekoon.  
  • Tuotetaan ennakointitietoa Lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeen tulevaisuustarkasteluissa teemoina on mm. Lapin väestörakenne, muuttoliike, työvoiman saatavuus sekä digitaalisaation ja älyteknologian vaikutukset maakunnan kehittämisessä. Lisäksi toteutetaan toimialakohtaisia tulevaisuustarkasteluja ja nostetaan kunkin toimialan kannalta kriittisiä menestystekijöitä ja tulevaisuuden koulutustarpeita. Hankkeessa toteutetut ennakoinnit toimivat samalla kokeiluina maakunnan ennakoinnin toimintatavan kehittämiseksi.
  • Järjestetään käytännönläheistä koulutusta tukemaan maakunnan ennakointitiedon tuottamista ja    ennakointikyvykkyyden, ennakoivan toimintatavan sekä yhteisen ennakoinnin ”ekosysteemin” kehittämistä.
  • Kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa, tiedontuotantoa ja tiedon välittämistä koko Lapin ja uuden maakunnan ennakoinnin tarpeisiin.   Hankkeessa uusitaan Luotsi-sivusto vastaamaan käyttäjien tarpeita, kootaan tarpeita vastaava tietovaranto ja organisoidaan sivuston ylläpito sekä varmistetaan tiedon tuottamisen jatkuvuus. Lisäksi laaditaan maakunnallisen ennakoinnin viestintäsuunnitelma ja toteutetaan sitä yhdessä muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

 

Ennakoima yhessä!