Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi-sopimus -maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2016-2017

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Vaikka talouden globaali kehitys on edelleenkin epävarmaa, on Eurooppa pikku hiljaa nousemassa kriisistä ja pääsemässä orastavan kasvun tielle. Sen sijaan Suomessa tilanne ei näytä paranevan; vuoden 2008 talouskriisin jälkeen taloutemme on sukeltanut vuosi vuoden jälkeen. Julkinen taloutemme on alijäämäinen, velkaannumme rajulla tahdilla, vientimme ei vedä ja yritystemme kustannuskilpailukyky on jäänyt kilpailijamaista ratkaisevasti älkeen.

Vaikka Lappi on ollut viime aikoina niitä harvoja valopilkkuja Suomen talouden syöksykierteessä, vaikea tilanne heijastuu myös meillekin yhä kasvavana työttömyytenä ja yleisenä epävarmuutena. Lapissa löytyy kuitenkin uskoa tulevaisuuteen, viimeisimmässä yritysten tulevaisuusbarometrissa puolessa Lapin seutukunnissa uskottiin positiiviseen kehitykseen, puolessa uskottiin tilanteen pysyvän ennallaan.

Viime kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettu hallitus julkaisi hallitusohjelmansa, jonka kantavana teemana on Suomen talouden oikaiseminen. Hallitusohjelma oli luonteeltaan strateginen ja vasta viime viikkoina on konkretisoitu sen tarkempaa toimeenpanoa. Lähitulevaisuuden painopisteenä tulee olemaan julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi yritysten kustannuskilpailukyvyn parantaminen, julkisen sektorin rakenneuudistusten toteuttaminen sekä kasvun hakeminen mm. digitalisaation, kokeilujen ja biotalouden kautta.

Pari vuotta sitten solmitussa Lappi‐sopimuksessa valitsimme kolme toimintaamme läpileikkaavaa teemaa, joihin meidän tulee aktiivisesti tarttua; arktisuuden ja siihen liittyvän uuden liiketoiminnan kasvun, rakennemuutoksen ja saavutettavuuden. Vaikka toimintaympäristömme tuntuu muuttuvan kiihtyvällä tahdilla, ovat nämä painopistealueet yhä Lapin kannalta keskeisiä ja niihin peilaten meidän tulee Lähitulevaisuudessakin suunnata kehittämisresurssejamme.

Nyt käsillä oleva Lappi‐sopimuksen toimeenpanosuunnitelma jatkaa kaksi vuotta sitten sovittua määrätietoista kehittämisen linjaa. Lappilaisilla valinnoilla on erinomainen kosketuspinta hallitusohjelman strategisiin valintoihin: Nyt meidän tuleekin olla aktiivisia, rohkeita ja ennen kaikkea - uskoa lappilaiseen tekemiseen!

Mika Riipi
Maakuntajohtaja