Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Tietosuoja Lapin liitossa

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, kun käsiteltävät henkilötiedot muodostavat rekisterin osan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti suunnitellusti, vastuullisesti ja johdonmukaisesti. Tietosuoja-asetuksen myötä jokainen voi valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa käsittelyä eri organisaatioissa tai instansseissa.

Myös Lapin liitto (ml. Lapin pelastuslaitos) huomioi toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen, ja tästä johtuen teemme asetuksen mukaisia päivityksiä ja muutoksia toiminnoissamme, joissa käsittelemme henkilörekistereitä - tiedotamme näistä tapauskohtaisesti eri sidosryhmiä sekä asiakkaita.

 

Lapin liiton (ja sen hallinnoimien ohjelmien ja hankkeiden) uutiskirjeiden ja tiedotteiden postituslistoilla käsiteltävistä henkilötiedoista 

Käytämme postituslistoja tiedottaaksemme Lapin liiton toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Jos haluat poistua postituslistalta, ilmoitathan siitä viestin lähettäjälle tai Lapin liitolle: info@lapinliitto.fi tai Lapin pelastuslaitokselle: virka@lapinpelastuslaitos.fi. 

Postituslistat ovat henkilörekisterejä, joihin sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaan sinulle rekisteröitynä on toimitettava seuraavia tietoja:
postituslistan rekisterinpitäjänä on Lapin liitto. Henkilötietojesi vastaanottaja on Lapin liiton henkilöstö ja uutiskirjeen lähetyksessä mahdollisesti käytetty ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Henkilötietojasi säilytetään sen ajan, kun olet postituslistan jäsenenä. Henkilötietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Tietoja säilytetään Lapin liiton tai uutiskirjeen palveluntuottajan palvelimella. Rekistereistä ei pääsääntöisesti synny manuaalista aineistoa, mutta jos sellaista on, se hävitetään käytön jälkeen tietoturvallisesti.

Lapin liiton sähköpostilistoille liittyminen on vapaaehtoista, ja annettujen tietojen perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilötietoja käsitellä muuhun kuin edellä selostettuun käsittelytarkoitukseen. Henkilötietojasi ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

  Lapin liiton (ja sen hallinnoimien ohjelmien ja hankeiden) tapahtumista

Rekisteröitymisesi yhteydessä meille ilmoittamiasi tietoja hallinnoi ja käsittelee Lapin liitto tietosuoja-asetusten mukaisesti. Rekisteröinti-/ilmoittautumistietoja käytetään vain edellä esitettyyn tarkoitukseen tai tilaisuuteen.

Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain jos lainsäädäntö sitä meiltä edellyttää tai jos antamiesi tietojen välittämisen tarkoituksena on varmistaa, että saat kaikki rekisteröitymisen yhteydessä valitsemasi tähän tapahtumaan liittyvät palvelut (mikäli ko. kyseessä, tästä tiedotetaan etukäteen).

 

Rekisteröidyn oikeudesta valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojen käsittelyä

EU:n tietosuoja-asetus turvaa rekisteröidyn henkilön oikeuden valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, oikeus saada tietosi oikaistuiksi, poistetuiksi, rajoitettua niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Olkaa hyvä, ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä:

Lapin liitto: info@lapinliitto.fi  tai

Lapin pelastuslaitos: virka@lapinpelastuslaitos.fi

 

Lapin liiton (ml. Lapin pelastuslaitos) tietosuojaselosteita säilytetään Lapin liiton ilmoitustaululla (Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi).

 

Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta:
www.tietosuoja.fi (Tietosuojavaltuutetun toimisto)