Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton avoimen hankintamenettelyn tarjouspyynnöt

 

TARJOUSPYYNTÖ: TIEDOLLA JOHTAMISEN JA RAPORTOINNIN RATKAISUN HANKINTA "ETÄISYYTTÄ EXCELIIN YHTEISTYÖLLÄ!" -HANKKEEN TEEMOJEN AUTOMAATTINEN SUJUVA TIEDONSIIRTO JA TIEDOLLA JOHTAMINEN TOTEUTTAMISEKSI (julkaistu 17.11.2020)

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/43767/notice/58412/overview

Kilpailutuksella ja tilattavalla ratkaisulla tavoitellaan Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä! –hankkeen, hankekuntien ja organisaatioiden raportoinnin ja tiedolla johtamisen pilottiratkaisua, joka rakentuu kirjanpito ja HR –järjestelmiin sekä valittuihin julki ICT -tietoihin. Esitettävä ratkaisu voi olla palvelu, järjestelmä tai toiminto, jonka avulla hankekuntiin tarjotaan vuoden 2021 osalta (n. 6 – 9kk) pilottia (Hankekunnat ja organisaatiot voivat tehdä omat itsenäiset päätökset järjestelmän käyttämisestä tämän pilottiajan jälkeen).

Tarjottavan ratkaisun tulee kyetä hyödyntämään em. tietojärjestelmiin tallennettua dataa hakemalla toteumatietoja tarvittaessa tapahtumatasolta tai laskunkuvalta saakka, joko tiedonsiirtorajapintaa tai siirtotiedostoja hyödyntäen.

Ratkaisun raportointi ja tiedolla johtamisen ratkaisujen (taloustiedot ja raportointi, HR-tiedot ja näiden esittäminen ja mittarit) tulee pääsääntöisesti olla käyttäjien helposti räätälöitävissä. Samalla raporttinäkymälle tulee saada kuukauden ja vuositason lukujen ohella budjetin toteuma ja ennuste tai muiden erikseen määriteltävien muuttujien osalta.

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailutuksen aikana

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Tiedolla johtaminen ja raportointi". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava keskiviikko 25.11.2020 klo 15:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan perjantaina 27.11.2020 klo 15:00 mennessä samansisältöisenä kaikilla osoitteessa www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

 

Tarjousten jättäminen 

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: tiedolla johtaminen ja raportointi" maanantaina 14.12.2020 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Liitteet:
Tarjouspyyntö allekirjoitettu: Hankinta tiedolla johtaminen ja raportointi.pdf (3737.1 kt )
Liite 1: Hankinta tiedolla johtaminen ja raportointi.pdf (438 kt )
Liite 1: Hankinta tiedolla johtaminen ja raportointi.xlsx (22.7 kt )