Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Suunnitelmat ja erillisselvitykset

Kemi-Ounasjoen monikäyttöselvitykset ja jatkotoimenpiteet

Lapin liitto käynnisti vuonna 2008 Kemi-Ounasjoen monikäyttösuunnittelun. Taustalla oli Rovaniemen kaupungin 10.9.2007 tekemä aloite kaupungin tulvasuojeluvaihtoehtojen kartoittamiseksi. Samanaikaisesti jo monena vuotena oli Kemi-Ounasjoen kalateiden rakentaminen asetettu maakunnan yhdeksi kärkihankkeeksi. Monikäyttö-suunnittelussa päätettiin tarkastella tulvasuojelua, lohen palauttamista ja muita vesistön käyttöön liittyviä asioita samanaikaisesti.

Lapin ja Murmanskin liikennejärjestelmäsuunnitelma

Arktiset luonnonvarat ja tulevaisuuden logistiset valtaväylät yhdistyneenä matkailulliseen potentiaaliin lupaavat valoisaa tulevaisuutta Lapille ja koko Barentsin alueelle. Toisaalta uhkana on väestön väheneminen ja elinolosuhteiden heikentyminen. Toimiva liikennejärjestelmä on olennainen osatekijä alueen kehitykselle.

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasuunnitelmassa on esitetty tiivistetysti Lapin maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen keskeiset lähtökohdat, liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä liikennejärjestel-män kehittämislinjaukset lähivuosien toimenpideohjelmineen ja vaikutus-arviointeineen. Lähtökohdat on esitetty tarkemmin erillisessä taustaraportissa. 

Pitkän aikavälin nuorten koulutustarve-ennakointi

Valtioneuvosto tulee vuoden 2011 syksyllä päättämään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 - 2016. Kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen mukaan suunnitelma sisältää mm. koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet.