Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

LAPIN SOTE-SAVOTTA

Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS

Tavoitteena on tehdä toimintamalleiltaan ja -tavoiltaan verkostomallinen osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana.

Päätavoitteet keskittyvät:

-Sosiaali-ja terveysalan uudistamisessa tarvittavan tiedon kokoamiseen ja levittämiseen

-Sote-toimijoille uudistamista koskevien ratkaisumallien (osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen, prosesseja koskevien ratkaisujen) tuottamiseen perusteluineen

- T&K-tiedontuottamistarpeiden kanavoimiseen tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioille ja

-Maakunnan pk-yritysten innovaatioiden kehittämiseen liittyvän yhteistyön ylläpitämiseen.

Tämä edellyttää verkostomallista osaamiskeskittymää, jossa:

A.) muodostuvat uusille perustettaville organisaatioille toimintamallit ja - menetelmät sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi siten, että niissä:

-pystytään sisään rakentamaan aina parhaimmat käytännöt ja uusimpien innovatiivisten asioiden huomioon ottaminen jo heti uusien toimintojen suunnittelusta lähtien

-pystytään valjastamaan koulutus-ja tutkimusresurssit aikaisempaa tehokkaammin hyödyntämään työ-ja elinkeinoelämän tarpeita ja vastavuoroisesti tarjoamaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioille aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella, mitoittaa ja resursoida koulutuksensa ja tutkimuksensa tiivistyvän yhteistyön kautta kysyntälähtöisesti

B.) kasvaa ja kehittyy toimintatavoiltaan tiiviisti mukana ja kytköksissä jo nykyisessä lappilaisten erityisolosuhteiden huomioon ottavan sote-uudistuksen uusien sote-organisaatioiden suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa.

 

AJANKOHTAISTA:

Lapin liiton Lapin Sote-Savotta -hanke järjesti asiantuntijaselvitysten julkistamistilaisuuden 11.5.2016

Lapin liiton Lapin Sote-Savotta -hanke on tarjonnut alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjätyöntekijöiden tueksi asiantuntijapalveluita. Keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa koko Lappia hyödyttäviä tulevaisuuden sote-ratkaisumalleja perusteluineen. Työpajatoiminnan ja konsulttiselvitysten lopputulokset julkaistiin keskiviikkona 11.5.2016 Lapin ammattikorkeakoululla, Terveysalan toimipisteellä, (auditorio 2 krs., Meripuistokatu 26) Kemissä. Lue tarkempi ohjelma täältä.

Katso tilaisuuden tallenne tästä!

LAPIN SOTE-SAVOTTA EAKR-HANKE

Hanke on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke.

Lapin Sote-Savotta -hankkeen toteutusaika on 1.9.2014-31.12.2016. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.