Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

SMARTY

 

Lapin liitto on kumppanina Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa hankkeessa: Helping SMEs unlock the full potential of Industry 4.0 (SMARTY), joka alkoi 1.8.2 019 ja kestää 31.7.2023 asti.

Mitä tarkoittaa Industry 4.0 eli mistä on kyse kun puhutaan suomeksi teollisuus nelosesta?

Teollisuus 4.0, toiselta nimeltään Industrial internet of Things (IIoT) tai älykäs valmistus, on neljäs teollisuuden vallankumous, jossa valmistamisessa keskitytään yhdistettävyyteen, automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan.  Teollisuus 4.0 ratkaisut käytännössä antavat yrityksille paremmat keinot hallita ja ymmärtää jokaista toimintonsa aspektia koko tuotteen elinkaaren ajalta aina toimitusketjun loppuun; hyödyntäen välitöntä dataa tuottavuuden tehostamiseen, prosessien parantamiseen ja kasvun ohjaamiseen.

 

Mikä on Interreg Europe -ohjelman idea ja mitä apua siitä on teollisuus 4.0 toimeenpanossa?  

Interreg Europe –ohjelman tarkoitus on auttaa Euroopan alueellisia ja paikallisia hallintoja kehittämään ja tuottamaan parempia ja kestävämpiä toimintamalleja ja ohjelmia alueellisten toimijoidensa hyväksi. Interreg Europe -hankkeissa näitä parempia ja kestävämpiä toimintamalleja lähdetään etsimään ja kehittämään eurooppalaisessa yhteistyössä, jossa pyritään tunnistamaan, analysoimaan ja jakamaan jollain alueilla jo hyväksi todettuja ratkaisuja.

SMARTY-hankkeen tavoitteena on käynnistää alueellisten toimintamallien ja ohjelmien toteu ttamisessa muutos suuntaan, jossa lisätään Teollisuus 4.0. –n ratkaisujen ja – teknologioiden tuntemusta ja omaksumista Pk-yrityksissä. SMARTY - Hanke haluaa parantaa eritoten alueiden kykyä suunnitella ja toteuttaa toimia, jotka tukevat Pk-yritysten innovaatiohankkeita kohti Teollisuus 4.0. ratkaisujen käyttöönottoa.

Lapissa hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia teollisuus 4.0 hankkeita erityisesti prosessiteollisuuden hyväksi. Meitä kiinnostavat muualla tehdyt ja toimivat kiertotalouden teollisuus 4.0 ratkaisut, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää meillä Arktinen Teollisuus ja Kiertotalous klusterin Pk-yrityksissä sekä Kehittämisympäristöt klusterin tuottamissa palveluissa Pk-yrityksille. Lapissa prosessiteollisuuteen linkittyvillä Pk-yrityksillä on teollisuus 4.0 ratkaisujen avulla mahdollisuus tarjota kilpailuetua ja kasvua isoille alueen toimijoille.  Vastavuoroisesti Lapissa on paljon erityisosaamista ja toimintamalleja jaettavaksi muille kumppanialueille.

 

Miten SMARTY –hanke etenee?

Kumppanit yhdessä valittujen sidosryhmäedustajiensa kanssa vaihtavat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana (1.8.2019–3 1.7.2022) temaattisten seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kohdevierailujen kautta keskittyen neljään aiheeseen:

1.         Tuotannon suorituskyvyn seurantajärjestelmät

2.         Ennakoiva mallintaminen ja ylläpito

3.         Virtuaali-todellisuus ja simulointi teknologiat

4.         Älykäs logistiikka ja verkkohallinta

 

SMARTY – hankkeen ensimmäisen vaiheen päätteeksi luodaan toimintasuunnitelma, jolla on tarkoitus viedä muilta alueilta opittuja ratkaisuja ja ideoita käytäntöön. Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa 1.8.2022 - 31.7.2023

SMARTY -Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 425 500 €, josta Lapin liiton osuus on 244 000 €.

 

Hankekumppanit:

 1. Municipality of Prato (IT) - Päätoteuttaja
 2. Flanders Make (BE)
 3. International center of advanced materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL) (ES)
 4. i2CAT Private Foundation, Internet and Digital Innovation in Catalonia (ES)
 5. Regional Government of Catalunya (ES)
 6. Institute for Business Competitiveness of Castilla y Leon (ES)
 7.   Lapin liitto (FI)
 8. Next Technology Tecnotessile (IT)
 9. The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (PL)
 10. Mazowieckie Voivodeship/The Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw (PL)
 11. TECOS – Slovenian Tool and Die Development Centre (SI)
 12. Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy (SI)
 13. Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Training Company Ltd) (UK)
 14. West Yorkshire Combined Authority on behalf of Leeds City Region Enterprise Partnership (UK)

 

Lisätietoja: