Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

- Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Maakuntahallituksen esittelijät
- Maakuntajohtaja

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:

- Toimitusjohtaja
- Varatoimitusjohtaja
- Hallituksen jäsenyys
- Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys
- Hallintoneuvoston jäsenyys

Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat:

- Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
- Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
- Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.
- Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
- Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
- Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
- Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
- Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.
- Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
- Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske:

- Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.
- Pelkästään oman asunnon omistusta.

Lapin liiton sidonnaisuusrekisteri