Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Lapin liiton hallitus päätti 28.9.2020 kuuluttaa Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asettiin nähtäville 1.10.2020 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Vaihemaakuntakaava koskee Sakatin kaivoshankkeen vaatimia muutoksia voimassa olevaan Pohjois-Lapin maakuntakaavaan Sodankylän kunnan alueella. 

Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana siten, että kaavassa käsitellään lähtökohtaisesti vain kaivoshanketta koskevat teemat. Vaihemaakuntakaavassa esitetään kaivostoimintaan liittyvät alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet.

Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevan Pohjois-Lapin maakuntakaavan niiltä osin kuin uudessa kaavassa osoitetaan muutoksia. Tavoiteaikatauluna on, että vaihemaakuntakaava olisi Lapin liiton valtuustossa hyväksyttävänä vuonna 2022.

Vireilletulokuulutus.pdf (151.7 kt )

Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf (1251 kt ) 

Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan OAS tiivistelmä.pdf (183.8 kt )