Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke, Kaista Lappiin -hankeosio

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke oli neljän maakunnan (Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa) yhteishanke, jonka ylimaakunnallisesta koordinoinnista vastasi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kokonaisuuteen liittyi vahvasti myös Pohjois-Savon alueella toiminut Kaista Savoon -hanke, jonka toteuttamisesta vastasi Sisä-Savon seutuyhtymä.

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeen päätavoitteena oli edistää nopeiden 100Mb/s -yhteyksien aikaansaamista mukana olevien maakuntien haja-asutusalueilla. Tavoitteena oli tukea palveluiden saatavuutta, etätyömahdollisuuksia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä haja-asutusalueilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli kattavan nopeiden tietoliikenneyhteyksien verkon luominen maakuntiin.

Lapin liiton toteuttaman Kaista Lappiin -osuuden tavoitteiksi oli hankesuunnitelmassa esitetty kolme tehtäväkokonaisuutta: kysyntäkartoitukset, uusien konseptien rakentaminen ja laajakaistasta tiedottaminen. Näistä jälkimmäinen muodosti selkeän päätehtävän. Kysyntäkartoituksien tekemisellä tuettiin sekä operaattoreiden että kuntien päätöksentekoa laajakaistarakentamisen hankealueisiin liittyen. Uusien konseptien rakentamisella pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia toteutusmalleja vaikeimpien hankealueiden toteuttamiseksi. Tiedottamisen tavoitteena oli lisätä maakunnassa asuvien tietämystä ja kiinnostusta nopeista ja luotettavista verkkoyhteyksistä. Tiedottamisessa painottui vahva paikallinen yhteistyö kuntien, Leader-toimintaryhmien, muiden laajakaistatiedotushankkeiden ja kyläaktivistien kanssa.

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat maaseudun haja-asutusalueiden yritykset, vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä muut toimijat. Viimeiseen ryhmään kuuluivat esim. vesiosuuskunnat, mahdolliset kuituverkko-osuuskunnat, ja sisältöpalveluja tuottavat yritykset ja operaattorit. Välillisesti hankkeen toiminta hyödytti huomattavasti laajempaa kohderyhmää - kuten kuntia, kun paluumuuttoa harkitsevien kriteerinä on etätyönteon mahdollistavien tietoliikennepalvelujen saatavuus. Paremmat yhteydet kasvattavat myös loma-asunnoilla vietettyä aikaa.

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeen toteutusaika oli 1.3.2011 - 28.2.2015. Kaista Lappiin -osuuden toteuttamisesta vastasi Lapin liitossa laajakaistakoordinaattori. Hanke toteutettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuella ja rahoittamisesta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Hankkeen rahoittamiseen osallistui myös Lapin ELY-keskus.

TUTUSTU HANKKEEN LOPPUJULKAISUUN

Valokuitua! Verkkorakentamisen ratkaisuja.pdf (2490.4 kt ) 

 

Tietoa valokuidusta ja sen eduista

Tutustu valokuituun ja valokuituliittymän etuihin osoitteessa www.lappi.fi/laajakaista. 

valokuitua Tornioon

  Valokuituverkkoa rakennetaan Tornioon kesällä 2014. Kuva: Sampo Kangastalo