Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Hankkeen päätavoitteena on tukea arktisen alueen liiketoiminnan kasvua ja kilpailukykyä, kestävää teollista tulevaisuutta sekä muodostaa kokonaiskuva toimintaedellytysten kehittämisestä, joihin kuuluvat mm. logistiset toimintamallit ja infrastruktuuri. Tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä. Hankkeen tuloksilla parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

Lapin saavutettavuuden kattohankkeen toteutusaika on 1.3.2015 – 30.9.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 700 000 euroa, josta 95 % kattaa EAKR ja 5 % on Lapin liiton rahoitusta. Hankkeen toteuttaa Lapin liitto.

TAUSTAA:

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta liikenneyhteydet ovat toiseksi tärkein tekijä koulutetun työvoiman jälkeen. Liikenneyhteydet myös ohjaavat yritysten sijoittumista merkittävästi. Liikennetoimialan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on kokonaisuudessaan noin 7-8 % eli lähes 20 miljardia euroa.

Eurooppalaisesta näkökulmasta Lapilla on syrjäinen sijainti, joka aiheuttaa haasteita erityisesti vientiteollisuudelle ja kansainväliselle matkailulle.

"Arktisen kehityksen näkökulmasta Lapilla sen sijaan on maantieteellisesti keskeinen sijainti, mutta uudenlaisen potentiaalin hyödyntäminen vaatii satsauksia kansainväliseen saavutettavuuteen ja liikenneinfrastruktuuriin."

Tällä hetkellä Suomen liikennejärjestelmä ei vastaa arktisen alueen kehitykseen tai kansainvälisen matkailun tarpeisiin. Arktisen alueen näkökulmasta Suomen logistisilla ratkaisuilla on keskeinen merkitys: maantieteellisesti Suomi sijaitsee Barentsin alueen keskiössä ja liikenteellisessä solmukohdassa. Suomen keskeisestä sijainnista johtuen naapurimaiden paine Suomen liikenneratkaisujen osalta on vahva.

Paineeseen olisi järkevää vastata niin, että vältyttäisiin Suomelle epäedullisilta päätöksiltä. Solmukohtana olemisen lisäksi Pohjois-Suomessa on omia kehittyviä aloja, joille saavutettavuus on oleellista: mm. kaivos- ja metalliteollisuus, metsäteollisuus, matkailu ja bioenergia.

Kehittämiskeskustelut ovat kuitenkin tyrehtyneet nopeasti investointirahan puutteeseen. Erityisesti tulevaisuuden potentiaalin näkökulmasta tehokkaiden ja täsmällisten toimenpiteiden ja niiden rahoituksen löytäminen vaatii sekä uutta tietoa, mutta myös uudenlaisia yhteistyömalleja.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Logistiikka-asiantuntija Jarkko Rantala, p. 040 637 4866, jarkko.rantala(at)lapinliitto.fi