Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin saavutettavuuden kattohanke

in English: Lapland accessibility coordination project

logot - Lapin liitto - Vipuvoimaa EU:lta - EAKR

Lapin saavutettavuuden kattohanke on Lapin liiton EAKR-rahoituksella 1.3.2015–30.9.2018 toteuttama hanke. Hankkeen lähtökohtana on rajat ylittävä, koko Barentsin alueen saavutettavuutta tarkasteleva selvitys, joka perustuu avoimen arktisen markkinan edistämiseen sekä kilpailukykyiseen ja kehittyvään elinkeinoelämään.

Arktinen alue on tulevaisuudessa elinvoimainen, kehittyvä, älykäs ja ekologinen toimintaympäristö eri toimialojen yrityksille ja alueen asukkaille. Lappi on keskellä maailmaa ja saavutettavissa eri alueilta ja markkinoilta.

 

Hyvä saavutettavuus on yksi Lapin strategisista valinnoista

Logistiset tekijät ovat yrityksille yksi tärkeimmistä sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet osana saavutettavuutta ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto. Hyvä saavutettavuus on yksi Lappi-sopimuksen – Lapin maakuntaohjelman – neljästä strategisesta valinnasta.

Logistinen infrastruktuuri voi toimia myös uuden teollisen ekosysteemin kehittymisen selkärankana. Markkinoiden ja eri tuotannontekijöiden sijainti sekä se, miten alue on saavutettavissa, ovat aivan keskeisiä tekijöitä alueen kehityksen kannalta. Kun siihen liitetään ennakointi ja tulevaisuuden potentiaalin tarkastelu, ollaan saavutettavuuden kautta löydettävien menestystekijöiden ytimessä.

 
Lapin strategiset valinnat

Lappi on kytkeytynyt kehitykseen ja tarttuu mahdollisuuksiin

Lapissa on monipuolinen ja kehittyvä elinkeinorakenne, ja Lappi sijaitsee keskellä Barentsin aluetta. Oleellinen kysymys onkin, miten hyödynnetään mahdollisuudet kehittyä arktisen logistiikan keskukseksi, joka tukee monipuolisen teollisen ekosysteemin kehittymistä? Oleellista on varmistaa saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja kaikista suunnista sekä kytkeytyminen kehittyviin kuljetuskäytäviin ja kehitysvyöhykkeisiin.

EU:n arktinen strategia korostaa arktisen alueen tulevaisuuden potentiaalia. Keskeistä on laajentaa TEN-T-ydinliikennekäytävät arktiselle alueelle ja siten kytkeä arktinen alue kiinteästi eurooppalaiseen liikennejärjestelmään. Tämä on yksi perusedellytys EU:n arktisen strategian toteutumiseksi myös käytännössä. Suomen ja Lapin näkökulmasta tämä edellyttää yhteisen tahtotilan muodostamista ja aktiivista toteuttamiskelpoisten kehitysprojektien muodostamista sekä näiden tavoitteiden määrätietoista edistämistä.

Hankkeessa ideoitu tavaravirtojen tulevaisuuskuva vuoteen 2040 perustuu oletukselle, että Lapin teollinen rakenne kehittyy positiivisesti ja vahvistuu tulevaisuudessa. Lappi kytkeytyy mukaan useaan ison kuvan kehityssuuntaukseen, kuten eurooppalaisiin kasvukäytäviin, Koillisväylän liikenteeseen, Uuden silkkitien kehitykseen ja Luoteis-Venäjän liiketoiminnan kasvuun. Lappi on aktiivinen toimija Barentsin ja arktisen alueen keskiössä. Rajat ylittävää elinkeinorakennetta kehitetään vyöhykkeisesti, ja liikenneinfrastruktuuri toimii tämän kehityksen buusterina ja selkärankana.

 
tulevaisuuskuvaa

Hankkeen tuloksia ja aineistoa

Arktisen alueen potentiaali nähdään hyvin kiinnostavana, ja se edellyttää toteutuakseen nykyistä parempaa saavutettavuutta. Lapin saavutettavuuden kattohanke tiivistää eri näkökulmista järjestelmätason kehittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia. Hankkeen painotuksena on ollut Lapin kytkentä muuhun maailmaan.

Laajassa raportissa Lapin saavutettavuutta tarkastellaan pääasiassa elinkeinoelämän logististen tarpeiden ja tavaraliikenteen näkökulmasta. Lisäksi raportti kattaa liikenteen infrastruktuuriin ja korridorikehittämiseen liittyvät teemat. Lapin henkilöliikenteen kehittämiseen liittyvästä kokonaisuudesta on tuotettu erillinen raportti. Lentoliikenteen tarkasteluissa on tehty yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeen kanssa.

 

Tiivistelmä (1 sivu)

lapin_saavutettavuuden_kattohanke_TIIVISTELMA.pdf (400 kt)

lapland_accessibility_project_SUMMARY.pdf (300 kt)

 

Hanke lyhyesti, 10+ näkökulmaa Lapin saavutettavuuteen (16 sivua)

lapin_saavutettavuuden_kattohanke_LYHYESTI.pdf (3 Mt)

lapland_accessibility_project_IN_BRIEF.pdf (3 Mt)

 

Hankkeen laaja raportti (159 sivua)

lappi_logistiikan_arktinen_solmupiste_euroopassa_RAPORTTI.pdf (9 Mt)

 

Henkilöliikenneosuuden raportti (73 sivua)

ihmisten_liikkuminen_ja_saavutettavuustarpeet_lapissa_RAPORTTI.pdf (5 Mt)