Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 15.8.-14.9.2016. Yleisötilaisuudet pidetään kaava-alueen kunnissa ja Sodankylässä.  Kaava-aineisto on täydennetty hallituksen 6.6.2016 päätöksen mukaisesti ennen nähtäville asettamista.

MUUTOS: Vesivahingon vuoksi Pelkosenniemen yleisötilaisuus pidetään koulun sijasta Pelkosenniemen seurakuntatalolla (Kirkkotie 10).  

Yleisötilaisuuksien aikataulu:

  • Kemijärven kulttuurikeskus 18.8.2016 klo 18.00
  • Rovaniemen kaupungin valtuustosali 22.8.2016 klo 18.00
  • Sodankylän kunnan valtuustosali 23.8.2016 klo 16.00
  • Pelkosenniemen seurakuntatalo (Kirkkotie 10) 23.8.2016 klo 19.00
  • Savukosken kunnan valtuustosali 24.8.2016 klo 16.00
  • Sallan kunnan valtuustosali 24.8.2016 klo 19.00
  • Posion kunnan valtuustosali 25.8.2016 klo 16.00
  • Ranua, Hotelli Ilveslinna 25.8.2016 klo 19.00 

 

Linkki hallituksen pöytäkirjaan 

 

Nähtävillä oleva aineisto:

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 14.9.2016 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi, info@lapinliitto.fi

Lehdistötiedote Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus.pdf (310.6 kt ) 

  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus tiivistelmä LLH 6.6.2016.pdf (1021 kt )

  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaavaselostus LLH 6.6.2016.pdf (19499 kt )

  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaavaselostuksen liitteet LLH 6.6.2016.pdf (64399.9 kt )

    Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavakartta ehdotus LLH 6.6.2016.pdf (18408.6 kt )

  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava merkintöjen selitys ja määräykset LLH 6.6.2016.pdf (850.6 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelu pidettiin 28.4.2016

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelu 28.4.2016 muistio.pdf (5469.3 kt )

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 30.11.2015 kaavaehdotuksen kuulemismenettelyyn.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuvaksi suunnitellut maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn poistuminen muuttavat maakuntakaavan prosessia. Uuden lainsäädännön mukaisesti lausunnot kaavaan on pyydettävä viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöilltä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan kevään 2016 aikana, jolloin pidetään myös maakuntakaavan viranomaisneuvottelu. Tarkistettu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin vuonna 2016.


 

MAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET  JA NATURA-ARVIOINNNIT LÖYTYVÄT SEURAAVASTA LINKISTÄ;

Taustaselvitykset

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 27.4.2015 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuu palautteeseen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 15.12.2014-30.1.2015 välisen ajan.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut vastineet, hallitus hyväksynyt 27.4.2015.pdf (2911.4 kt )

 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen tavoitevaiheeseen liittyvät sidosryhmätapaamiset on suoritettu (13.8.2013-14.1.2014). Alla yhteenveto kuntien ja sidosryhmien kanssa käydyistä neuvotteluista:

Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaava kuntien tavoitteet.pdf )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava sidosryhmäneuvotteluissa esitettyjä tavoitteita.pdf

Lapin liiton valtuusto on 21.11.2011 toimintasuunnitelman yhteydessä päättänyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatimisesta. Lapin liiton hallitus päätti 11.3.2013 kuuluttaa kaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kuulutus vireilletulosta ja linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu pidettiin 9.4.2013 Rovaniemellä.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 1. viranomaisneuvottelun muistio.pdf

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kunnat. Vaikutusaluetta on Rovaniemen seudun ja Itä-Lapin lisäksi koko Lapin maakunta, Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä naapurimaiden Venäjän, Norjan ja Ruotsin lähialueet.

Maakuntakaavan aikatähtäys on 10-30 vuotta ja se on kuntien yhteisen yleiskaavan ohella ainoa kaava, joka saa lainvoiman ympäristöministeriön vahvistamana. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaava vahvistuessaan kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava jää voimaan.

Tavoiteaikatauluna on, että maakuntakaava olisi toukokuussa 2016 Lapin liiton valtuustossa hyväksyttävänä.

Kaavoitustyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kuntien edustajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Lapin ELY -keskuksesta elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualueen, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen sekä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen edustus. Ohjausryhmässä ovat edustajat myös Itä-Lapin kuntayhtymästä, Rovaniemen Kehitys Oy:stä, Suomen Metsäkeskus Lapista, Metsähallituksesta, Paliskuntain yhdistyksestä, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitosta, Lapin kauppakamarista, Lapin yrittäjät ry:stä, Liikennevirastosta sekä alueen matkailuyrittäjien yhteinen edustaja.

Lapin liitossa työstä vastaavat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström sekä maakuntainsinööri Juha Piisilä, aluesuunnittelijat Jaakko Raunio ja Olli Rönkä sekä ympäristöasiantuntija Tiina Elo.