Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

REMIX-hanke

Interreg Europe rahoitusohjelman hanke - Smart and Green Mining Regions of EU (REMIX)

Lapin liitto toimii koordinaattorina REMIX-hankkeessa, jossa on koottu yhteen EU-alueelta merkittävimmät kaivosalueet, jotka yhdessä kehittävät ja vaikuttavat EU:n kaivostoimintaan liittyvän politiikan ja rahoituksen kehittymiseen niin alueellisella kuin EU-tasollakin. Hankkeessa on kolme päätoimintatapaa, jotka ovat rahoitusohjelman määräämiä:
1. Hyvistä käytännöistä oppiminen
2. Alueen sisäinen yhteistyö
3. Alueen sisäinen tiedottaminen.

REMIX-hankkeessa haetaan hyviä käytäntöjä eri EU-alueilta siinä, miten alueelliset PK-yritykset ja kunnat voivat hyötyä kaivostoiminnasta ja miten aluekehitystoimet vahvistavat yhteistyöhön tarvittavaa toimintaympäristöä. Sisäinen yhteistyö vastaavasti keskittyy hyvien käytäntöjen siirtämiseen, mutta myös omien hyvin käytäntöjen huomioimiseen. Tiedottamisen tasolla toimitaan alueellisesti, mutta ennen kaikkea korostuu EU-tason yhteistyö ja keskustelu suoraan komissioon.

Projekti on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe (implementation) kestää 2,5 vuotta (1.1.2017-30.6.2019) ja toinen vaihe (monitoring) 2 vuotta (1.7.2019-30.6.2021). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 997 655€, josta Lapin liiton osuus on 301 200€.

Hankekumppaneita on kymmenen, kahdeksasta eri maasta: Espanja, Portugali, Kreikka, Puola, Tšekki, Itävalta, Iso-Britannia, Saksa ja Suomesta kaksi.

Kumppaniorganisaatiot ovat:
1. Lapin liitto (Suomi)
2. ICE, Institute for Business Competitiveness of Castilla y León (Espanja)
3. Joensuun seudun kehittämisyhtiö, JOSEK (Suomi)
4. Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship (Puola)
5. Montanuniversität Leoben (Itävalta)
6. Faculty of Sciences and Technology, NOVA University of Lisbon (Portugali)
7. Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, (Tsekki)
8. The University of Exeter (Iso-Britannia)
9. National Technical University of Athens-NTUA (Kreikka)
10. The Freiberg Geocompetence Center (Saksa)

Hankkeen nettisivut

Hanketta voi seurata myös Twitterissä  @REMIXmining