Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Euroopan unionin rahoitusta haettavana Lapissa

Lapin liiton EAKR-haku

Ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmassa ja sitä täydentävässä  Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisessa suunnitelmassa. Erityisesti painotetaan  Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa sekä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteita 3.1 ja 3.2. toteuttavia hankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jotka toteuttavat vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita. Lisätietoa vähähiilisyydestä rakennerahastohankkeissa löytyy Rakennerahastot -nettisivuilta osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Rahoitusta voivat hakea elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä yritysryhmät ja verkostot. Hankkeet arvioidaan sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.10.2015 suoraan sähköiseen EURA2014 järjestelmään  www.eura2014.fi. Hakemuksen täyttämiseen tarvitaan verohallinnon Katso -tunnisteet. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta  http://vero.fi/katso.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta löytyy osoitteesta  www.rakennerahastot.fi.

Gierdavaš šaddan ja bargu 2014-2012 - Eurohpá
uniovnna ruhtadeapmi ohcanláhkái Lappis

Lappi lihtu EAKR-ohcan

Prográmmaáigodaga mihttomearit ja doaibmabijut, mat dorjojuvvojit leat meroštallojuvvon riikkaviidosaš Gierdavaš šaddan ja bargu 2014-2020 -ruhtarádjoprográmmas ja dan dievasmahtti Nuorta- ja Davvi-Suoma guovlulaš plánas. Eandalii deattuhuvvo Lappi árktalaš spesialiserejuvvoma prográmma ja ráhkadusruhtarádjoprográmma sierramihttomeriid 3.1. ja 3.2. ollašuhtti fidnuid. Ovdasajis leat fidnut, mat ollašuhttet vuollegaš čitnabázahussii gullevaš mihttomeriid. Lassidieđut vuollegaš čitnabázahusas ráhkadusruhtarádjofidnuin gávdno Rakennerahastot-neahttasiddus čujuhusas http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Ruhtadeami sáhttet ohcat ealáhusaid ovddidanorganisašuvnnat, gielddat ja eará almmolašservošat, dutkan- ja skuvlenorganisašuvnnat sihke fitnodatjoavkkut ja fierpmádagat. Fidnut árvvoštallojuvvojit sisdoalu, kvaliteahta ja váikkuhusvuođa mielde.

Ohcamušaid galgá guođđit maŋimustá 1.10.2015 njuolgga elektrovnnalaš EURA2014 vuogádahkii www.eura2014.fi. Ohcamuša deavdimii dárbbašuvvojit vearrohálddahusa Katso-dovddaldagat. Lassidieđut Katso-dovddaldagas vearrohálddahusa neahttasiidduin www.vero.fi/katso.

Lassidieđut
ruhtadeami ohcamis leat čujuhusas www.rakennerahastot.fi