Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Euroopan unionin rahoitusta haettavana Lapissa

Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kevään hakuaika päättyy 27.2. 2019. Seuraava haku on syksyllä, joka päättyy 4.10.2019

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmassa. Haussa 27.2.2019 etusijalla ovat vähähiilisyyttä edistävät hankkeet ja toimintalinjan 2 rahoituksesta vähintään puolet myönnetään erityistavoitteen 3.2 mukaisiin vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1. työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

 

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

Erityistavoite 3.2  Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1  Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1  Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Vähintään puolet myönnettävästä tuesta kohdennetaan erityistavoitteeseen 3.2. Tulemme julkaisemaan tarkennetut valintakriteerit 4.1.2019.

Esimerkki hankkeita  3.1 erityistavoitteesta  Lapissa

Esimerkki hankkeita  3.2 erityistavoitteesta  Lapissa   

Tulemme järjestämään  hakuinfon haun erityistavoitteista ja painopisteistä perjantaina 11.1.2019 klo:13  alkaen skype yhteydellä.  Ilmoittautumiset tiistaina 8.1.2019 mennessä sanna.joki(at)lapinliitto.fi toimitamme ilmoittautuneille skype- linkin tilaisuuteen.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt. 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 27.2.2019 sähköisesti EURA2014-järjestelmään:  www.eura2014.fi. Hakemuksen täyttämiseen tarvitaan verohallinnon Katso -tunnisteet. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta  http://vero.fi/katso

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan kanssa käydään tarvittaessa lisäkeskusteluja hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi. Hakemukset käsitellään Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja sen työryhmässä sekä tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Hankkeiden valintaperusteet sekä Lapin liiton rahoituslinjaukset tukiprosentteineen löytyvät Ohjeita hakijalle.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai kertakorvaus -kustannusmallin mukaisia.

Lisätietoa vähähiilisyydestä rakennerahastohankkeissa löytyy Rakennerahastot -nettisivuilta osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi.