Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoinen Periferia ja Arktis

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma tukee Euroopan syrjäisten alueiden taloudellista, kestävää kehitystä. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan.

Yhteisiä haasteita, joihin ohjelmalla pyritään vastaamaan, ovat syrjäinen sijainti, hauraat paikallisyhteisöt, väestönkehitys (poismuutto, sukupuolijakauman vääristymä, ikääntyvien kasvava määrä), yritystoiminnan edellytykset, globalisaatio ja ilmastonmuutos.

Ohjelmassa on 4 toimintalinjaa: innovaatiot, yrittäjyys, uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus sekä luonnon- ja kulttuuriperintö. Ohjelman kokonaisrahoitus on 87,9 m€.

NPA ohjelman hakuehtoja

Tukea voivat hakea ainoastaan julkiset organisaatiot, mutta hankekumppaneina voi olla myös yksityisiä organisaatioita. Hankkeessa pitää olla toimijoita vähintään kolmesta valtiosta, joista ainakin yksi on EU-jäsenmaa. Ohjelma-alueen ulkopuoliset maat voivat olla mukana 20% osuudella. Erityisesti ohjelmaan toivotaan arktisiin teemoihin liittyviä yhteistyöhankkeita, joissa Koillis-Kanadan ja Luoteis-Venäjän toimijoita on mukana.

NPA hankkeiden pitää olla innovatiivisia ja selkeästi kohdistettuja toimintalinjojen tavoitteisiin. Niistä pitää syntyä konkreettisia tuotteita tai palveluita. Hankkeiden tulee selkeästi hyötyä ylikansallisesta yhteistyöstä eli tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään kansallisesti toimimalla.

Hanke voi olla suuruudeltaan 250.000-2.000.000 euroa ja kestää enintään 36 kuukautta. Suomalaiset toimijat voivat saada EU-tukea 65% budjetoidusta kustannuksista. Lisäksi he voivat anoa kansallista vastinrahoitusta TEM:ltä niin, että sekattaa 70% jäljellä olevista kustannuksista. Toimijoilta edellytetään kuitenkin aina myös omaa rahoitusta. Vastinrahoitus pitää olla hankkeella varmistettuna, kun NPA-hakemus jätetään. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen ohjelman kotisivuilla.

NPA valmisteluhanke

Valmisteluhankkeeseen vaaditaan toimijoita vähintään kahdesta valtiosta, joista toinen on EU-jäsenmaa. Valmisteluhankkeella vahvistetaan hankekumppanuutta, muotoillaan ja viimeistellään hankesuunnitelmaa sekä sovitaan käytännön toteutuksesta. Valmisteluhankkeen budjetti voi olla enintään 45.000 euroa, johon EU-tukea saa enintään 65%. Ministeriö ei myönnä vastinrahoitusta hankevalmisteluun. Hakuaika on jatkuva, ellei erikseen toisin ilmoiteta.

Lue lisää