Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoinen Periferia hankerahoitus

Pohjoinen periferia ohjelma tukee Euroopan syrjäisten alueiden taloudellista, kestävää kehitystä hankerahoituksella, jota hakija voi saada enintään 60 % hankekustannuksista. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan.

Ohjelmalla on kaksi painopistettä, joihin liittyviin hankkeisiin rahoitusta myönnetään:

  • Innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla
  • Luonnonvarojen ja paikkakuntien kestävän kehityksen edistäminen

Pohjoinen periferia ohjelman hakuehtoja

Tukea voivat hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot. Hankkeessa pitää olla toimijoita vähintään kolmesta ohjelma-alueen valtiosta. Sen sisällön pitää toteuttaa ohjelman painopisteitä ja muu kansallinen rahoitus olla varmistettu jo ennen hakemuksen jättämistä. Kansallista vastinrahoitusta myöntävät muun muassa TEM ja maakuntaliitot. Hanke voi olla suuruudeltaan 300.000-1.500.000 euroa. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Pohjoisen periferian valmisteluhanke

Pohjoisen periferian hakemuksen valmisteluhankkeeseen vaaditaan toimijoita vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Sillä vahvistetaan hankekumppanuutta, muotoillaan ja viimeistellään hankesuunnitelmaa sekä sovitaan käytännön toteutuksesta. Valmisteluhankkeen budjetti voi olla enintään 30.000 euroa, johon EU-tukea voi saada 18.000 euroa. Ministeriö ei myönnä vastinrahoitusta hankevalmisteluun. Hakuaika on jatkuva, ellei erikseen toisin ilmoiteta.