Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Rahoitus ja ohjeet

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Manner-Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 yhtä kansallista rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset toimenpiteet.

Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha on Lapin maakuntaohjelman mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen tarkoitettu määräraha. Maakunnan kehittämisrahan jakamisesta alueille päättää vuosittain työ- ja elinkeinoministeriö. Aluekehitysviranomaisena Lapin liitto päättää määrärahan käytöstä alueellaan.  

Interreg V Pohjoinen

EU-ohjelma Interreg V Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014 - 2020. Pohjoinen -ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Kolarctic ENPI CBC

Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 on Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välinen rajat ylittävä yhteistyöohjelma. Siitä myönnetään rahoitusta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteistyöhankkeisiin. 

Pohjoinen periferia

Pohjoinen periferia ohjelma tukee Euroopan syrjäisten alueiden taloudellista, kestävää kehitystä hankerahoituksella, jota hakija voi saada enintään 60 % hankekustannuksista. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan.

Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio, jonka päärahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoiskalotin neuvostolta voi hakea tukea pohjoismaiseen hanketoimintaan, joka liittyy neuvoston valitsemiin painopistealueisiin.