Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta

Pohjois-Suomen neuvottelukunta perusti 18.3.2013 poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittojen lisäksi mukana on laaja osanottajakunta eri intressitahojen edustajia. Lapin liitto hoitaa puheenjohtajuutta 2013–2014.

Puheenjohtajana toimii Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Markus Lohi.  

Neuvottelukunnan tavoitteena on

- toimia Pohjois-Suomen äänenä suurpetoasioissa;

- ottaa kantaa suurpetoja koskeviin kannanhoitosuunnitelmiin ja lainsäädäntöön;

- vaikuttaa valtakunnalliseen petopolitiikkaan ja petovahinkojen ennaltaehkäisyyn;

- julkisuudessa esiintyvien suurpetoihin liittyvien väärien tietojen oikaisu kannanotoin;

- kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta viranomaisten ja muiden petoasioissa toimivien tahojen välillä.