Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaavasta maaliskuussa 2018.pdf 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.4.2018.pdf 

Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv Vuässõõttâm- da ärvvtõõllâmplaanâlm 16.4.2018.pdf 

Tave-Laapi eennâmkoddekaava Uásálistem- já árvuštâllâmvuávám 16.4.2018.pdf 

Davvi-Sámi eanangoddelávva Oassálastin- ja árvvoštallanplána 16.4.2018.pdf 

NORRA LAPPLANDS FYLKESPLAN 2040 Deltakelses- og evalueringsplan 24.4.2017.pdf 

Lähtökohdat ja työsuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 lähtökohdat ja työsuunnitelma 16.4.2018.pdf 

Tavoiteasiakirja: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteet 11.6.2018.pdf 

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteena on saada alueelle kaikkia maankäyttömuotoja koskeva maakuntakaava, jolla kumotaan alueelle aikaisemmin vahvistettu Pohjois-Lapin maakuntakaava.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.

KUULUTUS / GULAHUS /   KULLUUTTÂS / KUULTÕS