Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteena on saada alueelle kaikkia maankäyttömuotoja koskeva maakuntakaava, jolla kumotaan alueelle aikaisemmin vahvistettu Pohjois-Lapin maakuntakaava.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 sidosryhmätapaamiset. Kutsut tilaisuuksiin lähetetty erikseen.

 • Liikenne ja logistiikka: 10.10.2017 klo 14.00 (Rovaniemi/ELY-keskus)
 • Energiatoimijat: 12.10.2017 klo 9.30 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaiset, tutkimuslaitokset: 1.11.2017 klo 12.00 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Kaivostoimijat, pohjavesi, kiviaines: 3.11.2017 klo 9.30 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Kulttuuritoimijat: 9.11.2017 klo 14.00 (Inari)
 • Luonnonsuojeluyhdistykset: 9.11.2017 klo 18.00 (Inari)
 • Metsätalous: 10.11.2017 klo 12.00 (Sodankylä)
 • Elinkeinotoimijat: 13.11.2017 klo 12.00 (Saariselkä)
 • Saamelaistahot: 13.11.2017 klo 18.00 (Inari)
 • Maaseutuelinkeinot: 14.11.2017 klo 12.00 (Ivalo)
 • Pelastus ja turvallisuus: 16.11 klo 13.00 (Rovaniemi/Lapin liitto)

KYLÄT:

 • Sodankylä: 11.12.2017 klo 17.00 (Kunnanvirasto, Sodankylä)
 • Utsjoki: 12.12.2017 klo 15.00 (Kunnanvirasto, Utsjoki),
  klo 19.00 (Lomakeskus, Nuorgam)
 • Utsjoki: 13.12.2017 klo 17.00 (Kylätalo Saivu, Karigasniemi)
 • Inari: 14.12.2017 klo 17.00 (Hotelli Ivalo)
 • Inari: 18.12.2017 klo 17.00 (Sajos, Inari)
 • Sodankylä: 19.12.2017 klo 17.00 (Kunnanvirasto, Sodankylä)

 • Paliskunnat/etelä: 23.1.2018 klo 16.00 (Kunnanvirasto, Sodankylä)
 • Matkailu: 24.1.2018 klo 12.00 (Santa's Hotel, Saariselkä)
 • Lappalaiskulttuuri ja Lapinkylä 24.1.2018 klo 16.00 (Kunnanvirasto, Ivalo)
 • Paliskunnat/pohjoinen: 25.1.2018 klo 15.00 (Sajos, Inari)

 

KUULUTUS / GULAHUS /   KULLUUTTÂS / KUULTÕS

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2017.pdf (1176.7 kt )

Davvi-Sámi eanangoddelávva Oassálastin- ja árvvoštallanplána 24.4.2017.pdf (1266.6 kt )

Tave-Laapi eennâmkoddekaava Uásálistem- já árvuštâllâmvuávám 24.4.2017.pdf (1282.3 kt )

Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv Vuässõõttâm- da ärvvtõõllâmplaanâlm 24.4.2017.pdf (1303.1 kt )

NORRA LAPPLANDS FYLKESPLAN 2040_Deltakelses- og evalueringsplan 24.4.2017.pdf (1093 kt ) 

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan lähtökohdat ja työsuunnitelma 25.4.2017.pdf (1908.7 kt )