Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin pelastuslaitos

Lapin pelastuslaitoksen logo

 

Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta huolehtii osaltaan Lapin pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tehtävänä on ennalta ehkäistä onnettomuuksien syntyä, opastaa toimimaan oikein onnettomuustilanteissa sekä onnettomuuden tapahduttua järjestää nopeaa ja tehokasta apua sitä tarvitseville kaikissa olosuhteissa.

Alueen pelastustoimen hallinto on järjestetty maakuntaliiton, Lapin liiton yhteyteen.

Lisää tietoa saa Lapin pelastuslaitoksen omilta www-sivuilta
www.lapinpelastuslaitos.fi

 

Onnettomuuksien ehkäisy:

Pelastuslaitos suorittaa alueensa erityiskohteiden palotarkastukset ja asuinkiinteistöjen tarkastukset palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos osallistuu rakennuslupien käsittelyyn ja antaa lausunnot vaarallisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyvissä asioissa.

Pelastustoiminta:

Pelastus- ja sammutustehtävien hoito on järjestetty siten, että onnettomuuteen lähetetään aina yksikkö lähimmästä palokunnasta tai palokunnista. Pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen tai sopimuspalokunnan yksikönjohtaja.

Väestönsuojelu:

Pelastuslaitos vastaa väestönsuojelun kehittämisestä. Yleisen väestönsuojelun johtamis- ja toimintaorganisaatioiden henkilö-, toimitila-, ja ajoneuvovaraukset tarkistetaan vuosittain. Väestönsuojien 10-vuotistarkastukset suoritetaan täysimääräisesti. Pelastuslaitos antaa asiantuntija-apua kunnille ja yhteisöille väestönsuojelun suunnittelussa ja varautumisessa.

Ensivastetoiminta:

Ensivaste- ja ensiauttajatoiminnasta vastaavat pelastusyksiköt ja sopimuspalokunnat sopimusten perusteella.