Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Ohjeita rahoituksen hakemiseen

Rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014-2020 voi Lapin liitosta hakea hankerahoitusta EAKR toimintalinjoilta 1 ja 2. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hankkeiden keskinäisen vertailtavuuden vuoksi hankehakemuksille on määritelty vuosittain kaksi käsittelyynottopäivää (loka- ja helmikuussa), jotka ilmoitetaan lehdissä, Lapin liiton www-sivuilla sekä www.rakennerahastot.fi -sivustolla. Myös mahdollisista  teema- yms. hauista ilmoitetaan erikseen.

Ennen hakemuksen laatimista EURA2014-järjestelmään ( www.eura2014.fi ja http://www.vero.fi/katso), on aiheellista perehtyä Rakennerahastot.fi - sivuston Hakijalle - osioon sekä seuraaviin asiakirjoihin ja ohjeisiin:

Lapin liiton jatkuva EAKR-rahoitushaku on käynnissä vuoden 2020 loppuun.  Vuoden 2021 hakuaikoja ei ole vielä päätetty. Haku käynnistyy maaliskuussa, mikäli rahoitusta on jäljellä.  

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma  ( kts. myös asiakirjan loppupuolella olevat tulos- ja tuotosindikaattorit, jotka ohjaavat hankevalintaa)

Lappi sopimus 2014-2017

Lapin liiton strategiatiivistelmät.pdf 

Rakennerahaston käyttöä ohjaavat lait ja asetukset

Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Rakennerahasto-ohjelman erityisteemat

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Kertakorvauksen laskentaperusteet 

Kustannusten tukikelpoisuus

Hankkeen rahoitus

Yhteishankkeet ja tuen siirto

Lapin liiton hallituksen rahoituslinjaukset

Lapin liiton EAKR -hankekäsittelyprosessi

Lapin liiton eettiset ohjeet