Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Nuorten Lappi II -hanke

Lapin liitto on julistanut vuoden 2013 Lapissa nuorten vuodeksi ja Lapin tulevaisuuden maakunnaksi.

Nuorten Lappi II hankkeessa toteutetaan Nuorten vuosi 2013 toimenpiteineen ja laaditaan raportti, jossa esitetään nuorten ajankohtainen näkemys työstä ja elämästä Lapissa, sekä miten Lappia tulee kehittää. Lapin liitto toteuttaa Nuorten Lappi II hankkeen EAKR-rahoituksella vuosien 2012-2013 aikana.

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Lapin vahvuuksia ja mahdollisuuksia nuorten asuinpaikkana ja elinympäristönä. Hankkeella halutaan tarjota nuorille tilaisuuksia esitellä omaa osaamistaan ja edistää omia työelämätaitoja sekä lisätä nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen. Hanke lujittaa ja rikastaa lappilaista identiteettiä sekä tuo tuoreutta ja raikkautta Lapin imagoon. Nuorten vuoden 2013 tavoitteena on tuoda esiin nuorten osaamista uusilla ja innovatiivisilla tavoilla eri kohderyhmille, vahvistaa nuorten ja yritysten yhteistyötä sekä lisätä Lapin tunnettuutta ja vetovoimaa rentona mahdollisuuksien maakuntana. Nuorten vuosi 2013 toimii aktiivisena ja innovatiivisena näyteikkunana lappilaiseen osaamiseen.

Vuosi 2013 on Lapissa tavanomaisen yläpuolella

Nuoret suunnittelivat syksyn 2012 aikana projektivalmennuksessa Nuorten vuodelle 2013 toimenpiteitä ja tekoja työn, yrittäjyyden, imagon ja hyvinvoinnin nimissä. Valmennusohjelma on tuki nuorten onnistumista Nuorten vuoden suunnittelussa ja samalla harjoiteltiin projektinhallintaa, taloudellista ja inhimillistä vastuunkantoa sekä aitoa tavoitteellisen työn tekemistä. Projektivalmennuksessa laaditun toimintasuunnitelman toteuttaa Nuorten vuoden Ote13-tiimi projektiin varatulla budjetilla.

Vuosi 2013 on Lapissa Nuorten vuosi ja se kantaa nimeä NuortenOte2013. Nuorten vuonna on rohkea tekemisen meininki: nuoret järjestävät tapahtumia ja tempauksia eri puolilla Lappia, kiertävät Lapissa CV-bussilla sparraamassa nuorten työelämätaitoja ja toteuttavat tapahtumien yhteydessä Laplooks- kuvauksia, joihin nuoret voivat osallistua ja ilmentää lappilaista elämäntyyliä persoonallisella tavalla. Vuoden aikana toteutetaan myös omaperäinen maailmanennätys-yritys - suurin suurmiesten kokoontuminen! NuortenOte2013 päätetään juhlavasti OletTeko14-lopputapahtumassa Levillä.

Laplooks-kuvia, Nuorten vuoden tapahtumia sekä hankkeen ajankohtaisia asioita löytyy Nuorten Lappi-blogista sekä NuortenOte2013 -nettisivulta.

"Lapissa Suomen paras nuorisotyöllisyys 2020" - Nuorten ajatuksia työstä ja elämästä Lapissa

Lappilaiset nuoret laativat vuonna 2005 maakunnan nuorten kehittämis- ohjelman " Tällainen Lappi me tehdään ". Ohjelmaan koottiin nuorten itsensä tekemiä toimenpide-esityksiä Lapin kehittämiseksi.

Tässä hankkeessa on laadittu raportti "Lapissa Suomen paras nuorisotyöllisyys 2020". Raporttiin on koottu 15-29-vuotiaiden nuorten näkemyksiä Lapista, hyvinvoinnista, työelämään liittyvistä taidoista ja yrittäjyydestä. 15-19-vuotiaita nuoria on kuultu Lapin eri seutukunnissa järjestetyissä "Paras paikka"-ideapajoissa. Lisäksi nuoret ovat saaneet vastata Nuorten Lappi-kyselyyn. Nuorten ajatuksia on koottu, koska halutaan esittää nuorten ajankohtainen näkemys Lapin kehittämisestä. Samalla mietitään, miten nuoret saataisiin jatkuvasti osallistumaan ideointiin ja Lapin kehittämistyöhön myös hankkeen päätyttyä. Tavoitteena on myös muuttaa lappimielikuvaa ja asennetta Lappia kohtaan positiivisemmaksi.