Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Muut lausunnot

2019

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista 2020  (13.12.2019)

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien arvosta (12.4.2019)

Lapin liiton lausunto harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (25.3.2019)

Lapin liiton lausunto ELY-keskukselle Vesiliikennelain mukaisessa asiassa (27.2.2019)

2018

Lapin liiton lausunto eräistä kaupallista kalastusta koskevista asetusehdotuksista (30.11.2018)

Lapin liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi (5.11.2018)

Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2019 (12.9.2018)

2017

Synpunkter på länstransportplan för Norrbottens län perioden 2018-2029 (30.10.2017)

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (20.10.2017)

Lausunto: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; Lentoliikenteen näkymät, kotimaan lentoliikenteen kipupisteet ja kehittämistarpeet (16.10.2017)

Lapin liiton lausunto Komission ehdotuksesta Itämeren Kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018 (12.9.2017)

Lausunto asetusluonnoksiin ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen laskentaperusteista (3.7.2017)

Lausunto ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi (21.6.2017)

Lausunto HE 63/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (14.6.2017)

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi  (12.6.2017)

Lausunto rautateiden velvoiteliikenteestä (7.6.2017)

Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (30.5.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (24.4.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (19.4.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017) täydentämisestä (13.4.2017)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta (pdf 395 kt, 28.3.2017)

Lausunto HE saamen kielilain muuttamisesta (pdf 802 kt, 24.3.2017)

Lausunto HE tuomioistuinlaista (pdf 124 kt, 15.3.2017)

2016 

Kannanotto Lapin ammatillisen koulutuksen puolesta (3.2.2016, pdf 2,5 Mt)

2015

Lausunto karhuasetuksesta 2015-2016

Lausunto kalastusasetusluonnoksesta  (22.5.2015)

Lausunto Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisista ja vuotta 2015 koskevista neuvotteluista
      Ruotsin kanssa   (6.2.2015)

Lausunto valioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
      (4.2.2015)

Lausunto susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2014-2015  (14.1.2015)

Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi  (14.1.2015)

 

2014

Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ILO:n yleissopimuksen nro 169 hyväksymisestä  (22.12.2014) 

         >>> Esityksen pääasiallinen sisältö  

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 192/2914   
       (22.12.2014)
    >>>  Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö

 

Kannanotto Metsäkeskuksen organisaatiomuutokseen  (3.11.2014)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainluonnoksesta  (6.10.2014)

Lausunto "Komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2015" (18.9.2014) 

  Lausunto "Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2015" (18.9.2014)  

Lausunto "Kuntalain hallituksen esitysluonnos"  (16.6.2014)

Lausunto  "Luonnos hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi"   (16.6.2014)

Lausunto luonnoksetsa hallituksen esitykseksi eduskunnalle ILO:n yleissopimuksen nro 169 hyväksymisestä  (16.6.2014)

Lausunto ehdotuksesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenttelyiden yhdistämisestä  (4.6.2014)

Lausunto: Oikeuden mukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportti   (14.4.2014)
         >> Raportti  Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta  (17.3.2014)

Lausunto pelastustoimen aluejaosta  (17.2.2014)

Lausunto luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi (17.2.2014)


Lausunto kalastusalueen kalastussäännön 16 pykälän mukaisista ja vuonna 2014 koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa (17.2.2014)

Lausunto lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä  (17.2.2014)

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanotto metsähallituslakiinLausunto lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä

Lausunto uuden kalastuslain hallituksen esitysluonnoksesta (3.2.2014)


Poro- ja lohi lausunnot 2011-2013