Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Maaseudun arjen palveluverkosto

EU maaseudun kehittamisrahaston logo

 

  ELY logo

 

Lapin liiton logo

Enemmän vähemmällä - verkostot hyvinvointipalveluiden toteuttajina

Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä korostuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien tehtäväksi sote- uudistuksen myötä. Kunnan vastuulle jäävät tehtävät vaikuttavat merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Yhteistoiminnan keinoin ja yhdistämällä alueelliset ja paikalliset resurssit on mahdollista tuottaa kuntiin enemmän hyvinvointia lisääviä lähi- ja etäpalveluja kuin tällä hetkellä tehdään.

Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen tavoitteena on levittää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntiin arjen turvan toimintamalli, jonka avulla paikalliset ja alueelliset resurssit suunnataan paikallisiin tarpeisiin. Arjen turvan toimintamalli on pilotoitu (2012-2014) viidessä Pohjois-Suomen kunnassa: Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Posiolla, Pudasjärvellä ja Torniossa. Toimintamalli on palkittu Euroopan parhaana alueellisen toimintamallina etsittäessä ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin selättämiseen (European Public Sector Award EPSA 2013).

Arjen turvan toimintamallin lähtökohta on yksinkertainen: kuntalaisten arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Arjen palveluverkosto rakennetaan olemassa olevista resursseista paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Hanke on päättynyt 28.2.2019. 

Lue hankesuunnitelma tästä.

Hankkeen loppuraportti 28.2.2019

Esite Pohjois-Pohjanmaa

 
 

Ajankohtaista

  FACEBOOK -sivut

Julkaisemme Arjen turvaa toimintamallin ajankohtaisia asioita ja tapahtumia Facebook -sivuillamme!