Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

 

Lausunto Niemen ranta-asemakaavaehdotuksesta (11.12.2017)

Lausunto Davvi-tuulivoimahankkeen vaikutustenarvioinnista (8.12.2017)

Lausunto Nuolivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (8.12.2017)

Lausunto Fingridin Pyhänselkä-Keminmaa voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (8.12.2017)

Lausunto Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta (Salla) (8.12.2017)

Lausunto Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta (Kemijärvi) (8.12.2017)

Lausunto kaivoksen apualueen perustamisesta Kittilän kaivoksen Suurikuusikon kaivospiirin alueelta Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle (28.11.2017)

Lausunto Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavaehdotuksesta (24.11.2017)

Lausunto asemakaavamuutosehdotuksesta Pyhänlinna, Pyhän matkailukeskus (24.11.2017)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta (24.11.2017 )

Lausunto Äkäsjoen ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisehdotuksesta (23.10.2017)

Lausunto Rajakankaan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta (23.10.2017 )

Lausunto Morenia Oy:n kaivosalueen lunastuslupahakemuksesta (30.10.2017)

Lausunto Patokankaan asemakaavaluonnoksesta (30.10.2017)

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta (23.10.2017)

Lausunto asemakaavamuutosehdotuksesta koskien 1. kaupunginosan kortteli 37 tonttia 1 sekä katu- ja
virkistysalueita (11.10.2017)

Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023 (21.9.2017)

Lausunto Simon Maksniemen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (korttelit 57- 59 ja vt 4 tarkistukset), valmisteluvaihe (18.9.2017 )

Lausunto Kromitien (MT 922) parantamisesta Thurevikinkadun ja Koskenrannantien liittymien kohdalla, tiesuunnitelma (13.9.2017)

Lausunto Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan valmisteluaineistosta (28.8.2017)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (21.8.2017)

Lausunto Patokankaan teollisuusalueen yleiskaavasta, ehdotusvaihe (21.8.2017)

Lausunto Kittilän Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotuksesta (21.8.2017)

Lausunto moottorikeikkailureitistä Pahkakumpu-Kursu-Vilma, reittisuunnitelma (9.8.2017 )

Lausunto Immeljärven pohjoispuolen asemakaavan valmisteluaineistosta (3.7.2017)

Lausunto Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta (3.7.2017)

Lausunto Kaunispään asemakaavan laajennuksesta (valtatie 4 länsipuoli) valmisteluvaiheessa (26.6.2017)

Lausunto Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (26.6.2017)

Lausuntoluonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi (14.6.2017)

Lausunto Pudasjärvi-Ranua 110 kV voimajohtohankkeen YV A-menettelyn tarpeesta (12.6.2017)

Lausunto Rajakankaan asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta (5.6.2017)

Lausunto Tornion kaupungin 13. Kallioputaan kaupunginosan asemakaavan muutosehdotuksesta (Kromitie) (5.6.2017)

Lausunto LeviJaspis-kaivosalueen perustamisesta (30.5.2017)

Lausunto kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta, Pahtavaaran kaivospiiri (30.5.2017)

Lausunto Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (30.5.2017)

Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (30.5.2017)

Lausunto Tornionjoen osayleiskaavasta valmisteluvaiheessa (30.5.2017)

Lausunto Ylitornion kunnassa sijaitsevan Keisarinmajan suojeluesityksestä (30.5.2017)

Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaista suojelua koskevasta asiasta kiinteistöllä
890-401-13-5 (Pitkä-Antti) ) (30.5.2017)


Lausunto Ivalon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta Rajakankaan alueella (15.5.2017)

Lausunto Saanan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (8.5.2017)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (4.5.2017)

Lausunto Tervola-Varejoen osayleiskaavan muutosehdotuksesta koskien Kaisajoki-Korpelan aluetta (2.5.2017 )

Lausunto Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (28.4.2017)

Lausunto Äkäsjoen ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamista (28.4.2017)

Lausunto Boliden Kevitsa Mining Oy:n kaivospiirihakemuksesta (28.4.2017 )

Lausunto Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta (26.4.2017 )

Lausunto Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksesta, kortteli 25 (19.4.2017 )

Lausunto alueen lunastamisesta valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen (19.4.2017)

Lausunto Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta (12.4.2017)

Lausunto Patokankaan teollisuusalueen yleiskaavasta, valmisteluvaihe (12.4.2017)

Lausunto Sallan kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta  (6.4.2017)

Lausunto Levin Akanrovan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta (3.4.2017)

Lausunto luonnoksesta VN:n asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta (3.4.2017)

Lausunto Soklin asemakaavaehdotuksesta (22.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Kolarin kunnassa (22.3.2017)

Lausunto Kultakeronkadun asemakaavan muutosehdotuksesta (20.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Rovaniemen kaupungissa (20.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Simon kunnassa (17.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Kemin kaupungissa (14.3.2017)

Lausunto Nellimintien (MT 969) parantamisen tiesuunnitelmasta (8.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pellon kunnassa (6.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Sodankylän kunnassa (6.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Inarin kunnassa (3.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Kemijärven kunnassa (3.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pelkosenniemen kunnassa (3.3.2017)

Lausunto Sodankylän Kakslauttasen Kultaojan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta (3.3.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Keminmaan kunnassa (29.2.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Ylitornion kunnassa (27.2.2017)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Savukosken kunnassa (27.2.2017)

Lausunto Kittilän Akanvuoma-Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaluonnoksesta (27.2.2017)

Lausunto Kevitsan asemakaavaehdotuksesta (27.2.2017)

Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksesta koskien kortteleita 79 ja 80 (21.2.2017) 

Lausunto Napapiirin asemakaavan muutos- ja täydennysluonnoksesta (17.2.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (14.2.2017)

Lausunto Napapiirin Kuljetus Oyn maa-aineslupahakemuksesta (Pelkosenniemi) (14.2.2017)

Lausunto Sodankylän kirkonkylän asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta koskien aluetta Metsävainio 1 (10.2.2017)

Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaista suojelua koskevasta asiasta, kiinteistöllä eteläinen valtionmaa RNo 498-893-11-1 (Kihlangin vuokrakämppä) (10.2.2017)

Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavasta valmisteluvaiheessa (uudelleen kuuleminen) (30.1.2017)

Lausunto Hanskan talon suojeluesityksestä (30.1.2017)

Lausunto Hirvaan pysäkin suojeluesityksestä (30.1.2017)

Lausunto Muonion kunnan keskustan asemakaavan muutosehdotuksesta koskien kortteleita 117 ja 118 (24.1.2016)

Lausunto Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan valmisteluaineistosta (23.1.2017)

Lausunto Agnico Eagle Finland Oyn rikastamon syötemäärää sekä rikastushiekan varastointikapasiteetin kasvattamista Kittilän kultakaivoksella koskevasta ympäristövaikutusten selostuksesta (23.1.2017)

Lausunto Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alueen 6 Pyhäjärven kylän alueen kaavaehdotuksesta (17.1.2017)

Lausunto Sodankylän Kakslauttasen Kultaojan asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta (16.1.2017)

Lausunto Mielgnjargan ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta (16.1.2017)

Lausunto Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (9.1.2017)

Lausunto Kittilän Taalojärven rinteen (Seidan) asemakaavan valmisteluaineistosta (9.1.2017)

Lausunto Kultakeronkadun asemakaavan muutosluonnoksesta (9.1.2017)