Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

Lausunto Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (1.4.2019)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta maantieyhteyden rakentamiseen välillä Kemijärvi–Varrio–valtatie 5 (29.3.2019)

Lausunto moottorikelkkailureitin muutoksista Luoston keskustassa, reittisuunnitelma (25.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Posion kunnassa (25.3.2019)

Lausunto Valajaskoski-Viirinkangas 110 kV voimajohtohankkeesta (25.3.2019)

Lausunto Sompuoja-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä (25.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Sodankylän kunnassa (22.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Ranuan kunnassa (22.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pelkosenniemellä (15.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pelkosenniemellä (15.3.2019)

Lausunto Posion kunnan Korouoman kansallispuistohankkeesta (12.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Kemijärvellä (11.3.2019)

Lausunto Levin lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavan muutosehdotuksesta (11.3.2019)

Salla, Sallan Portti -tuulivoimapuiston rakennuslupahakemukset (4.3.2019)

  Lausunto Suomun matkailukeskuksen asemakaavan laajennusehdotuksesta (25.2.2019)

  Lausunto Kemin kaupungin 28. kaupunginosan, Pajusaaren, korttelin 2801 tontteja 1-4 koskevasta vaiheasemakaavan ehdotusaineistosta (25.2.2019)

  Lausunto Suomen osallistumisesta kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa (25.2.2019)

  Lausunto Ivalon alueen yleiskaavan kumoamisesta Raja-Joosepin alueella (22.2.2019)

  Lausunto Valtatien 4 parantamisesta Jeesiöjoen sillan kohdalla Sodankylässä (22.2.2019)

  Lausunto Kakslauttasen Kultaojan osayleiskaavan muutosehdotuksesta (22.2.2019)

  Lausunto Sallatunturin vaiheasemakaavan luonnoksesta koskien osa-alueita 1–4 (22.2.2019)

Lausunto Team Deadwood ryn koneellisen kullankaivuun ympäristölupahakemuksesta (8.2.2019)

Lausunto Akäslompolon korttelin 2 rakennuspaikan 1 asemakaavaluonnoksesta (8.2.2019)

Lausunto maantie 91 parantamisesta Raja-Joosepin raja-aseman kohdalla (8.2.2019)

Lausunto Pahta-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä (7.2.2019)

Lausunto asemakaavamuutoksesta kortteleissa 3603 ja 3606–3613 (5.2.2019)

Lausunto Valtatie 4 ohituskaistaparin suunnittelusta välillä Kuivaniemi-Simo (31.1.2019)

Lausunto Paavalniemen osayleiskaavaluonnoksesta (28.1.2019) 

Lausunto Luoston asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Kantaluoston ja Orresokan alueella (28.1.2019)

Lausunto Keminmaa-Tornionjoen 400 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (28.1.2019)

Lausunto Kaunispään asemakaavan laajennuksesta (valtatie 4 länsipuoli) ehdotusvaiheessa (17.1.2019)