Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

Lausunto Agnico Eagle Finland Oyn kaivosalueen lunastuslupahakemuksesta (22.10.2018)

Lausunto Rahajärven ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta (22.10.2018)

Lausunto Simoniemen osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta (22.10.2018) 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (28.9.2018)

Lausunto Maaningan tuulivoimapuisto – Jumisko 110 kV voimajohdon YVA-tarpeesta (24.8.2018) 

Lausunto Levin teollisuusalueen asemakaavaluonnoksesta (20.9.2018)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Yara Suomi Oyn Soklin kaivoksen Sokli-Kemijärvi väliseen maanteitse tapahtuvaan rikasteliikenteeseen (15.8.2018)

Lausunto Sallan kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksesta koskien kortteleita 112–114, 116 ja 119 (8.8.2018)

Lausunto Soutajankorven asemakaavaluonnoksesta (1.8.2018)

Lausunto Tenojokilaakson rantayleiskaavat - Utsjoen osa-alueen osayleiskaavan ehdotuksesta (25.6.2018)

Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavan koltta-alueen rajasta (20.6.2018)

Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmista Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla (11.6.2018)

Lausunto Valtatien 21 parantamisesta Martimojoen sillan kohdalla (1.6.2018)

Lausunto Ristimaan kaivospiirin laajentamisesta (1.6.2018)

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta koskien YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloa (16.5.2018)

Lausunto Portinniskan ranta-asemakaavaehdotuksesta (7.5.2018)

Lausunto Tervola-Varejoen osayleiskaavan muutosehdotuksesta koskien Kaisajoki-Korpelan aluetta (3.5.2018)

Lausunto Sallan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (3.5.2018)

Lausunto Kakslauttasen Kultaojan osayleiskaavamuutosluonnoksesta (26.4.2018)

Lausunto Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta (25.4.2018)

Lausunto vaiheyleiskaavaehdotuksesta koskien autopaikkamitoitusta Rovaniemen kaupungin alueella (25.4.2018)

Lausunto Nivankylä–Ylikylä osayleiskaavaehdotuksesta (4.4.2018)

Lausunto Hannukaisen kaivosteollisuusalueen ja Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksista (20.4.2018)

Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta (20.4.2018)

Lausunto Simon Karsikkoniemen osayleiskaavaehdotuksesta (16.4.2018)

Lausunto Suomun matkailukeskuksen asemakaavan laajennusluonnoksesta (16.4.2018)

Lausunto Oloksen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, ehdotusvaihe (9.4.2018)

Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksesta koskien kortteleita 79 ja 80, sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, uimaranta- ja suojaviheralueita (26.3.2018)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (15.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Rovaniemen kaupungissa (14.3.2018)

Lausunto AA Sakatti Mining Oyn Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Ylitornion kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Tervolan kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Utsjoen kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pellon kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Tornion kaupungissa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Inarin kunnassa (12.3.2018)

Lausunto maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (2.3.2018)

Lausunto Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen 110 kilovoltin sähkönsiirtojohdon YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta suunnitelman muutoksen vuoksi (27.2.2018)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta koskien Liikenneviraston Kemin Ajoksen 12 metrin väylän syventämishanketta (27.2.2018)

Lausunto Vt4 parantamisesta keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Viantiejoki-Maksniemi, Simo (16.2.2018)

Lausunto merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjasta Suomen meriympäristön tila 2018 (15.2.2018)

Lausunto Pudasjärvi-Ranua 110 kV voimajohtohankkeesta (15.2.2018)

Lausunto 110 kV voimajohtohankkeesta Ivalo–S aariselkä (12.2.2018)

Lausunto Keminmaan Pörhölänputaan palvelualueen asemakaavan muutosluonnoksesta (5.2.2018)

Lausunto Suurikuusikon kaivospiirin laajentamisesta (1.2.2018)

Lausunto Patokankaan asemakaavaehdotuksesta (26.1.2018)

Lausunto Simon Maksniemen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (korttelit 57–59 ja vt 4 tarkistukset), ehdotusvaihe (26.1.2018)

Lausunto Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymän YVA-menettelystä (15.1.2018)

Lausunto Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (10.1.2018)

Lausunto Napapiirin asemakaavan muutos- ja täydennysehdotuksesta (10.1.2018)

Lausunto Kittilän Akanvuoma-Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotuksesta (8.1.2018)

Lausunto Pyhätunturin matkailukeskuksen Kanervikkokadun asemakaavaehdotuksesta (8.1.2018)