Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

 

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tausta-aineistoon (30.12.2019)

Lausunto Arctio-osayleiskaavaehdotuksesta, Tornio (20.12.2019)

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 16. kaupunginosa, korttelit 3603. 3606-3613, Rovaniemi (20.12.2019)

Lausunto Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi-selostuksen täydennys (16.12.2019)

Lausunto SMA Minerals Oy:n hakemuksesta kaivospiirin lakkauttamisesta (12.12.2019)

Lausunto Outokumpu Chrome Oy:n sulaton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (9.12.2019) 

Lausunto Kaunispään asemakaavan muutoksesta; Etelärinne II, kerrosluvut, ehdotusvaihe (9.12.2019)

Lausunto Pöyliön myllyä koskevasta tiejärjestelystä (25.11.2019)

Lausunto kajoamislupahakemusesta Inarin kantatie 92 Supru–Sevettijärvi välillä (25.11.2019)

Lausunto kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta, Kuotkon kaivospiiri (18.11.2019)

Lausunto Metsä Fibren biotuotetehtaan YVA-selostuksesta (4.11.2019) 

Lausunto Inarin Mellanaavan asemakaavamuutosluonnoksesta (4.11.2019) 

Lausunto Kemin kaupungin Sahansaaren ympäristön yleiskaavan sekä asemakaavan muutoksesta, valmisteluaineisto (25.10.2019)

Lausunto Sodankylän kirkonkylän asemakaavamuutoksesta ja -laajennuksesta ehdotusvaiheessa, Jeesiönranta (24.10.2019)

Lausunto Keminmaan moottorikelkkailureitin Kemijoki –Kallinkangas–Tornio reittisuunnitelmasta (22.10.2019)

Lausunto Sodankylän asemakaavaehdotuksesta koskien Luoston asemakaavan laajennusta ja muutosta Kantaluoston ja Orresokan alueella (23.9.2019) 

Lausunto Eltel Networksin Kemi–Isohaara–Keminmaa 110 kV voimajohdosta (19.9.2019) 

Lausunto Tukesille Kilvenjärvi-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä (9.9.2019) 

Lausunto Kemijärven Pöyliö–Särkikangas–keskusta–S ipovaara yleiskaavaluonnosta (9.9.2019)

Lausunto Rovaniemien Auttijärven ranta-asemakaavaluonnosta (12.8.2019) 

Lausunto Posion Auttijärven ranta-asemakaavaluonnosta (12.8.2019) 

Lausunto Inarin Kaunispään asemakaavamuutosluonnosesta Etelärinne II kerrosluvut (12.8.2019) 

Lausunto Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS ja YVA-suunnitelmasta (12.8.2019) 

Lausunto, maantieyhteyden Hirvaan ohitustie - valtatie 4 ympäristöselvitys, YVA-tarveharkinta (7.8.2019)

Lausunto, Ylitornio, moottorikelkkailureitin Rovaniemen raja-Pellon kunnan raja reittisuunnitelmasta (7.8.2019) 

Lausunto julkisesta kuulemisesta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämisestä (25.6.2019)  

Lausunto Simojoen yleiskaavaluonnoksesta (25.6.2019)

Lausunto ympäristöministeriön maa-ainesten ottaminen -opasluonnoksesta (20.6.2019) 

Lausunto asemakaavaehdotuksesta, Pohjolankatu 37, Rovaniemi (17.6.2019)  

Lausunto rakennussuojelusta tilalla Villa Jussi, Kolari (17.6.2019)

Lausunto Sallan Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta (17.6.2019) 

Lausunto Kemijärven Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta (17.6.2019) 

Lausunto Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta (17.6.2019)

Lausunto maantie 934 parantamisesta varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä Vitikanpää-Ketavaara kohdalla, Rovaniemi (14.6.2019)

Lausunto Muonion Kukaslompolon ranta-asemakaavaluonnoksesta (14.6.2019) 

Lausunto Kolarin rakennussuojelusta tilalla Luosunlahti, Kurtakko (3.6.2019)

Lausunto Sodankylän kirkonkylän asemakaavamuutoksesta ja -laajennuksesta Jeesiönrannassa (3.6.2019) 

Lausunto maantien 956 parantamisesta varustamalla tie jalankulku- ja pyörätiellä Könkään kylän kohdalla, Kittilä (20.5.2019)

Lausunto Sallatunturin vaiheasemakaavaehdotuksesta, osa-alueet 1-4 (20.5.2019) 

Lausunto Sodankylän Vuojärven alueesta (17.5.2019)

Lausunto Ranuan kirkonkylän asemakaavaluonnoksesta, Salmenniemi, kortteli 46 (30.4.2019)

Lausunto Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta (30.4.2019)

Lausunto ympäristöministeriön asetusvalmistelusta koskien Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita (29.4.2019)

Lausunto ympäristöministeriölle Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisesta (26.4.2019)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta (24.4.2019)

Lausunto Sallan Kalliojärven ja Rytijärven asemakaavaluonnoksesta (18.4.2019)

Lausunto Sodankylän Unarin rantaosayleiskaavan luonnoksesta (18.4.2019)

Lausunto Ivalon alueen yleiskaavaehdotuksesta, osa-alueet 1, 2 ja 3 (15.4.2019)

Lausunto Ylitornion uudistetusta rakennusjärjestyksestä (4.4.2019)

Lausunto Ylitornion Tornionjoen osayleiskaavaehdotuksesta (2.4.2019)

Lausunto Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (1.4.2019)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta maantieyhteyden rakentamiseen välillä Kemijärvi–Varrio–valtatie 5 (29.3.2019)

Lausunto moottorikelkkailureitin muutoksista Luoston keskustassa, reittisuunnitelma (25.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Posion kunnassa (25.3.2019)

Lausunto Valajaskoski-Viirinkangas 110 kV voimajohtohankkeesta (25.3.2019)

Lausunto Sompuoja-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä (25.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Sodankylän kunnassa (22.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Ranuan kunnassa (22.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pelkosenniemellä (15.3.2019)

Lausunto Posion kunnan Korouoman kansallispuistohankkeesta (12.3.2019)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Kemijärvellä (11.3.2019)

Lausunto Levin lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavan muutosehdotuksesta (11.3.2019)

Lausunto  Sallan Portti -tuulivoimapuiston rakennuslupahakemukset (4.3.2019)

Lausunto Suomun matkailukeskuksen asemakaavan laajennusehdotuksesta (25.2.2019)

Lausunto Kemin kaupungin 28. kaupunginosan, Pajusaaren, korttelin 2801 tontteja 1-4 koskevasta vaiheasemakaavan ehdotusaineistosta (25.2.2019)

Lausunto Suomen osallistumisesta kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa (25.2.2019)

Lausunto Ivalon alueen yleiskaavan kumoamisesta Raja-Joosepin alueella (22.2.2019)

Lausunto Valtatien 4 parantamisesta Jeesiöjoen sillan kohdalla Sodankylässä (22.2.2019)

Lausunto Kakslauttasen Kultaojan osayleiskaavan muutosehdotuksesta (22.2.2019)

Lausunto Sallatunturin vaiheasemakaavan luonnoksesta koskien osa-alueita 1–4 (22.2.2019)

Lausunto Team Deadwood ryn koneellisen kullankaivuun ympäristölupahakemuksesta (8.2.2019)

Lausunto Akäslompolon korttelin 2 rakennuspaikan 1 asemakaavaluonnoksesta (8.2.2019)

Lausunto maantie 91 parantamisesta Raja-Joosepin raja-aseman kohdalla (8.2.2019)

Lausunto Pahta-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä (7.2.2019)

Lausunto asemakaavamuutoksesta kortteleissa 3603 ja 3606–3613 (5.2.2019)

Lausunto Valtatie 4 ohituskaistaparin suunnittelusta välillä Kuivaniemi-Simo (31.1.2019)

Lausunto Paavalniemen osayleiskaavaluonnoksesta (28.1.2019) 

Lausunto Luoston asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Kantaluoston ja Orresokan alueella (28.1.2019)

Lausunto Keminmaa-Tornionjoen 400 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (28.1.2019)

Lausunto Kaunispään asemakaavan laajennuksesta (valtatie 4 länsipuoli) ehdotusvaiheessa (17.1.2019)