Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (15.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Rovaniemen kaupungissa (14.3.2018)

Lausunto AA Sakatti Mining Oyn Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Ylitornion kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Tervolan kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Utsjoen kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Pellon kunnassa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Tornion kaupungissa (12.3.2018)

Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksesta Inarin kunnassa (12.3.2018)

Lausunto maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (2.3.2018)

Lausunto Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen 110 kilovoltin sähkönsiirtojohdon YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta suunnitelman muutoksen vuoksi (27.2.2018)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta koskien Liikenneviraston Kemin Ajoksen 12 metrin väylän syventämishanketta (27.2.2018)

Lausunto Vt4 parantamisesta keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Viantiejoki-Maksniemi, Simo (16.2.2018)

Lausunto merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjasta Suomen meriympäristön tila 2018 (15.2.2018)

Lausunto Pudasjärvi-Ranua 110 kV voimajohtohankkeesta (15.2.2018)

Lausunto 110 kV voimajohtohankkeesta Ivalo–S aariselkä (12.2.2018)

Lausunto Keminmaan Pörhölänputaan palvelualueen asemakaavan muutosluonnoksesta (5.2.2018)

Lausunto Suurikuusikon kaivospiirin laajentamisesta (1.2.2018)

Lausunto Patokankaan asemakaavaehdotuksesta (26.1.2018)

Lausunto Simon Maksniemen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (korttelit 57–59 ja vt 4 tarkistukset), ehdotusvaihe (26.1.2018)

Lausunto Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymän YVA-menettelystä (15.1.2018)

Lausunto Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (10.1.2018)

Lausunto Napapiirin asemakaavan muutos- ja täydennysehdotuksesta (10.1.2018)

Lausunto Kittilän Akanvuoma-Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotuksesta (8.1.2018)

Lausunto Pyhätunturin matkailukeskuksen Kanervikkokadun asemakaavaehdotuksesta (8.1.2018)