Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Alueiden käyttö ja ympäristö

 

 

  Lausunto Inarin Nanguniemen ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe (18.9.2020)

  Lausunto Ylitornion Moottorikelkkareitistä välillä Törmäsjärvi-Alposjärvi (17.9.2020)

  Lausunto Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta (7.9.2020)

  Lausunto Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisesta (4.9.2020)

  Lausunto ELY-keskukselle Kemin kaivoksen YVA-ohjelma (17.8.2020)

  Lausunto Lapin ELY-keskukselle Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostushankkeen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta (10.8.2020)

  Lausunto, ELY-keskukselle kantatien 80 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Ylläsjärven kylän eteläosaan Kolarissa (10.8.2020)

  Lausunto Posion Auttijärven ranta-asemakaavaehdotuksesta (7.8.2020)

  Lausunto Tuuliwattille Ii-Simo 110 kV Palokankaan yhdysvoimajohtohankkeesta (7.8.2020)

  Lausunto Väylävirastolle Kemin ratapiha– Kemihaaranväylä ratasuunnitelmasta (4.8.2020) 

  Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksesta koskien Nukkumajoen teollisuusalueen laajennusta (29.6.2020)

  Lausunto Pelkosenniemen Kirkkotien asemakaavamuutoksesta, valmisteluvaihe (25.6.2020)

  Lausunto Pelkosenniemen Allianssin asemakaavamuutoksesta, valmisteluvaihe (25.6.2020) 

  Lausunto Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvityksestä (18.6.2020)

  Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §n muuttamisesta (18.6.2020)

  Lausunto ELY-keskukselle Crisolteq Oyn regenerointisuolan käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (17.6.2020)

  Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta, päivitetty tilanne (10.6.2020)

  Lausunto moottorikelkkailureittisuunnitelmasta välillä Marraskoski-Tolonen (10.6.2020)

  Lausunto Sinermäpalon OK Graniitti Oy:n kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta (2.6.2020)

  Lausunto Tervolan Hastinkankaan asemakaavamuutosehdotuksesta (2.6.2020)

  Lausunto kajoamisluvasta muinaisjäännökseen (pyyntikuoppa) tilalla Jänkä, Pelkosenniemi (27.5.2020) 

  Lausunto Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta sekä YVA-selostuksesta (26.5.2020) 

  Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavan muutoksesta ehdotusvaiheessa Kiianpuisto (25.5.2020)

  Lausunto Sodankylän Unarin rantaosayleiskaavaehdotuksesta (20.5.2020)

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman strategisista linjauksista (14.5.2020)

  Lausunto Kemin Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelmasta (13.5.2020)

  Lausunto Suomen osallistumisesta Messaure–Keminmaa 400 kV voimajohdon Tornionjoen ylityskohtaosuuden YVA-menettelyyn (29.4.2020)

  Lausunto Keminmaa–Tornionjoki-välisen 400 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (29.4.2020)

  Lausunto Kemin Tervaharjun asemakaavaehdotuksesta (29.4.2020)

  Lausunto Rovaniemen Moottorikelkkareitistä Ounasjoki-Norvajärvi (28.4.2020)

  Lausunto Rovaniemen moottorikelkkareitistä Vikajärvi-Korvavaara (28.4.2020)

  Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Ii–S imo-välille suunnitellusta 110 kVn voimajohdon YVA-menettelyn tarpeesta (27.4.2020)

  Lausunto Inarin Ivalon asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Eteläpäässä, valmisteluvaihe (24.4.2020)

  Lausunto ELY-keskukselle YVA soveltamistarpeesta Kittilän Tuohivaaran tuulivoima-alueelle (23.4.2020)

  Lausunto Sodankylän Lohijoen ranta-asemakaavaluonnoksesta (17.4.2020)

  Lausunto Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (uudelleenlaatiminen) (15.4.2020)

  Lausunto Inarin kirkonkylän Nukkumajoen teollisuusalueen laajennuksen asemakaavamuutosluonnoksesta (6.4.2020) 

  Lausunto Tervolan Hastinkankaan asemakaakamuutoksen valmisteluvaiheesta (31.3.2020)

  Lausunto Ranuan rakennusjärjestysehdotuksesta (24.3.2020)

  Lausunto ELY-keskukselle Maaningan tuulivoimapuisto - Jumisko 110 kV voimajohdon YVA-selostuksesta (23.3.2020)

  Lausunto Eltel Networks, Kemi-Isohaara-Keminmaa 110 kV voimajohdosta (23.3.2020)

  Lausunto TLT-Buildingille Valajaskoski-Permantokoski 110kV voimajohdosta (23.3.2020)

  Lausunto Kolarin Äkäslompolon korttelien 103, 135 ja 136 asemakaavamuutoksesta valmisteluvaiheessa (20.3.2020)

  Lausunto Posion Livojärven Kumpulahden asemakaavaehdotuksesta (12.3.2020)

  Lausunto Inarin kirkonkylän asemakaavan muutoksesta, Kiianpuisto, valmisteluvaihe (11.3.2020) 

  Lausunto Simojoen osayleiskaavaehdotuksesta (5.3.2020)

  Lausunto Yara Suomi Oy Soklin kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta (26.2.2020)

  Lausunto Kemin kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (26.2.2020)

  Lausunto Sodankylän Kultapalon asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (24.2.2020)

  Lausunto Inarin Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (7.2.2020)

  Lausunto Nanguniemen ranta-asemakaavasta valmisteluvaiheessa (7.2.2020)

  Lausunto Tukesille Kevitsan kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta (31.1.2020)

  Lausunto ELY-keskukselle rakennussuojelusta koskien Sieppijärven entistä koulua (27.1.2020)

  Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta (22.1.2020)

  Lausunto Tukesille Suurikuusikon kaivospiirin laajentamisesta, maankäyttöselvitys (22.1.2020)

  Lausunto Levin Akanrovan asemakaavan, osa 3 muutos- ja laajennusluonnoksesta (8.1.2020) 

  Lausunto Sallan Kalliojärven ja Rytijärven asemakaavaehdotuksesta (7.1.2020) 

  Lausunto Kemin kaupungin Sahansaarenkadun ympäristön yleiskaavan ja asemakaavan muutoksista ehdotusvaiheessa (7.1.2020)