Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntakaavoitus

AJANKOHTAISTA

Lapin liitossa on valmistunut Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 4.11.2019 kaavaehdotuksen viranomaislausunnolle.

Viranomaisille ja keskeisille yhteisöille on lähetty lausuntopyyntö (MRA 13 §) Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta. Lausuntoja pyydetään   28.2.2020 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi (Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi).

Linkki:   Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotusaineisto

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.4.2019 vastineet Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Ote Lapin liiton hallituksen pöytäkirjasta ( 29.4.2019)

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut hyväksytyt vastineet (hallitus, 29.4.2019)

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -luonnos, keskeisimmät palautteet ja niihin laaditut vastineet

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (hallitus, 29.4.2019)

Linkki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 29.4.2019 tiedotteeseen 

Tiedote

 

Taustapaperi:

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -prosessista.pdf (328.2 kt )

 

MUITA AJANKOHTAISIA

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen   päätöksen 1.2.2018   koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Kemihaaran alueen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi   päätöksellään 11.4.2019   valitukset koskien valtioneuvoston päätöstä.

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen   päätöksen 14.11.2019     koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen.

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään ennen nähtäville asettamista viranomaisilta lausunnot (MRA 13 §), jonka jälkeen pidetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 12 §) viranomaisneuvottelun jälkeen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus saataisiin viranomaislausunnoille tämän vuoden aikana.
 
 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Kaava-aineisto hallitukseen 28.11.2016 :  

http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava