Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 21.9.2011 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavasta tehdyt valitukset (KHO 21.9.2011 T 2677)

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan.

Lue lisää Ympäristöhallinnon tiedotteesta.

Ympäristöministeriö määräsi vahvistamispäätöksessä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lapin liitto kuulutti maakuntakaavan tulemaan voimaan 15.4.2010. 

Kaava on laadittu osa-aluetta koskevana vaihemaakuntakaavana, jonka alueella voimassa olevat Länsi-Lapin seutukaava ja Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava jäävät voimaan muutoin, paitsi kumottavilta osin.

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostus.pdf (11454.0 kB)

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostuksen liitteet 1-4.pdf (4643.0 kB)

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostuksen tiivistelmä.pdf (226.0 kB)

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavakartta.pdf (1111.0 kB)


Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava käsittää Simon Karsikkoniemen alueelle suunnitellun ydinvoimalaitoksen sekä siihen liittyvää ympäröivää aluetta. Suunnittelualue ulottuu osin Kemin kaupungin ja Keminmaan kunnan alueelle.

Ydinvoimalaitoshankkeen tarkoituksena on vastata kasvavaan energiatarpeeseen Suomessa ja vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Ydinvoimalaitoksen toteuttaminen edellyttää erityisen merkittävyytensä vuoksi ylikunnallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan tarkoituksena on mahdollistaa ydinvoimalaitoksen ja sen edellyttämän infrastruktuurin sijoittaminen Simon Karsikkoniemeen.

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavassa Simon Karsikkoniemen alueelle on osoitettu energiahuollon alue, jolle voidaan sijoittaa ydinvoimalaitos (EN-1). Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu laitoksen edellyttämät tieyhteydet, satama-alue, laivaväylä, suojavyöhyke ja voimajohtokäytävä.

Ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi menettely (ns. YVA-menettely) päättyi 20.2.2009. Maakuntakaavan laatimisessa on hyödynnetty YVA-menettelyn selvityksiä sekä työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämiä hankkeen lisäselvityksiä.

Kaavoitus etenee maakuntakaavan ohella myös yleis- ja asemakaavatasoilla vuosien 2008 - 2010 aikana.