Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 10.5.2016 Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue käsittää Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan alueen. Maakuntakaavan osittaisella kumoamisella kumotaan Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) määräyksineen, maakuntakaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energiahuollon alueen merkinnästä ydinvoimalaitokseen viittaavat merkinnän selitykset ja määräykset.

 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 21.9.2011 Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavasta tehdyt valitukset (KHO 21.9.2011 T 2677)

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan.

Vahvistamispäätös.. .

Ympäristöministeriö määräsi vahvistamispäätöksessä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lapin liitto kuulutti maakuntakaavan tulemaan voimaan 15.4.2010. 

Kaava on laadittu osa-aluetta koskevana vaihemaakuntakaavana, jonka alueella voimassa olevat Länsi-Lapin seutukaava ja Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava jäävät voimaan muutoin, paitsi kumottavilta osin.

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostus.pdf (11454.0 kB)

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostuksen liitteet 1-4.pdf (4643.0 kB)

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostuksen tiivistelmä.pdf (226.0 kB)

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavakartta.pdf (1111.0 kB)


Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava käsittää Simon Karsikkoniemen alueelle suunnitellun ydinvoimalaitoksen sekä siihen liittyvää ympäröivää aluetta. Suunnittelualue ulottuu osin Kemin kaupungin ja Keminmaan kunnan alueelle.

Ydinvoimalaitoshankkeen tarkoituksena on vastata kasvavaan energiatarpeeseen Suomessa ja vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Ydinvoimalaitoksen toteuttaminen edellyttää erityisen merkittävyytensä vuoksi ylikunnallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista. Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan tarkoituksena on mahdollistaa ydinvoimalaitoksen ja sen edellyttämän infrastruktuurin sijoittaminen Simon Karsikkoniemeen.

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavassa Simon Karsikkoniemen alueelle on osoitettu energiahuollon alue, jolle voidaan sijoittaa ydinvoimalaitos (EN-1). Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu laitoksen edellyttämät tieyhteydet, satama-alue, laivaväylä, suojavyöhyke ja voimajohtokäytävä.

Ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi menettely (ns. YVA-menettely) päättyi 20.2.2009. Maakuntakaavan laatimisessa on hyödynnetty YVA-menettelyn selvityksiä sekä työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämiä hankkeen lisäselvityksiä.