Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rovaniemen vaihemaakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010 Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueille.

Vahvistamispäätös....

Kaava on laadittu voimassa olevaa Rovaniemen maakuntakaavaa täydentävänä vaihemaakuntakaavana, joka kumoaa voimassa olevaa kaavaa Rovaniemen ja Ranuan alueilla vain niiltä osin, kuin muutoksia esitetään.

Rovaniemen vaihemaakuntakaavan selostus.pdf (3959.0 kB)

Rovaniemen vaihemaakuntakaavakartta Rovaniemi.pdf (2215.0 kB)

Rovaniemen vaihemaakuntakaavakartta Ranua.pdf (1946.0 kB)

Rovaniemen vaihemaakuntakaavan laadinnan taustalla on Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen, joka toi alueiden käyttöön monia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdistymistilanteessa laadittu Rovaniemen alueiden käytön strategia määrittelee tavoitteita kehittämishankkeiden ja maankäytön pohjaksi. Maakuntakaavan tavoitteena on vastata uuden kaupungin kehittämisen haasteisiin valtakunnallisesta (valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet), maakunnallisesta ja seudullisesta näkökulmasta.

Rovaniemen vaihemaakuntakaavan keskeisiä tavoitteita ovat:

  • Rovaniemen keskustan alueen kehittyminen ja tiivistyminen
  • Kaupunkiseudun tasapainoinen kasvu
  • Kasvavan ja ikääntyvän väestön asumisen tarpeiden huomioiminen
  • Riittävät taajama-alueet vastaamaan pientalorakentamisen tarpeita
  • Matkailu- ja majoituspalveluiden kehittäminen
  • Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittymisen mahdollisuudet
  • Ekologisesti kestävän ja riittävän energia-huollon turvaaminen
  • Virkistysalueverkoston ja viheryhteyksien kehittäminen kasvavalla kaupunkiseudulla
  • Kaivostoiminnan hankkeiden etenemiseen varautuminen
  • Potentiaalisten työpaikka-alueiden osoittaminen

Maankäyttöluokista tämä vaihemaakuntakaava koskee taajamatoimintojen, virkistysalueiden ja matkailupalveluiden alueita, tieverkkoa sekä keskustatoimintojen, energiahuollon ja kaivostoimintojen alueita. Kaavan muutosalueet rajataan suppeasti, mutta suunnittelu-, tarkastelu- ja vaikutusalueet ovat laajoja.