Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Länsi-Lapin maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti Länsi-Lapin maakuntakaavan 19.2.2014. 

Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä ympäristöministeriö on tutkinut kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Maakuntakaavasta jäävät vahvistamatta Varevuoman turvetuotantoalue riittämättömien luontoselvitysten vuoksi, Perämeren alueelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet vaelluskaloihin kohdistuvien riittämättömien selvitysten vuoksi sekä viisi tuulivoimaloiden aluetta maa-alueella. Maa-alueella vahvistamatta jätetyt tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat Simossa Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä Ylitorniolla ja Pellossa Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen välittömään läheisyyteen. 

Linkki Ympäristöministeriön päätökseen


LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN ASIAKIRJAT

KAAVAKARTTA

Länsi-lapin maakuntakaava vahvistettu 19.2.2014.pdf (21510.1 kt )
Länsi-lapin maakuntakaava vahvistettu määräykset 19.2.2014.pdf (443.2 kt )


KAAVASELOSTUS

LÄNSI_LAPPI SELOSTUS VALTUUSTO 26.11.2012.pdf (13563.4 kt )

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN SELOSTUKSEN LIITTEET YHDISTELMÄ VALTUUSTO 26.11.2012.pdf (23609.5 kt )

KAAVASELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ

  LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA TIIVISTELMÄ.pdf (568.7 kt )

Kaavan taustaselvitykset oikea palkki linkki "Selvitykset"

AIKAISEMMAT VAIHEET

Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 5.9.-6.10.2011, jolloin osallisilla on ollut mahdollista esittää kaavasta mielipiteitä. Lapin liiton hallitus on antanut palautteeseen vastineet 19.12.2012.

Länsi-Lapin maakuntakaava, valmisteluvaiheen palaute ja vastineet.pdf (581.4 kt )

Yhteenveto Länsi-Lapin maakuntakaavan sidosryhmäneuvotteluista tavoite vaiheessa.pdf (289 kt )

Tavoiteaikatauluna on, että maakuntakaava olisi marraskuussa 2012 Lapin liiton valtuustossa hyväksyttävänä.

Kaavoitustyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien edustajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualue, liikenne- ja infrastruktuurivastuualue sekä ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue edustus ja Lapin metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Paliskuntain yhdistyksen ja Länsipohjan yrittäjien.