Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Vireillä olevat maakuntakaavat


Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.


 
 
Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

 

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

KUULUTUS / GULAHUS / KULLUUTTÂS / KUULTÕS

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 sidosryhmätapaamiset. Kutsut tilaisuuksiin lähetetty erikseen.

 

 • Liikenne ja logistiikka: 10.10.2017 klo 14.00 (Rovaniemi/ELY-keskus)
 • Energiatoimijat: 12.10.2017 klo 9.30 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaiset, tutkimuslaitokset: 1.11.2017 klo 12.00 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Kaivostoimijat, pohjavesi, kiviaines: 3.11.2017 klo 9.30 (Rovaniemi/Lapin liitto)
 • Kulttuuritoimijat: 9.11.2017 klo 14.00 (Inari)
 • Luonnonsuojeluyhdistykset: 9.11.2017 klo 18.00 (Inari)
 • Metsätalous: 10.11.2017 klo 12.00 (Sodankylä)
 • Elinkeinotoimijat: 13.11.2017 klo 12.00 (Saariselkä)
 • Saamelaistahot: 13.11.2017 klo 18.00 (Inari)
 • Maaseutuelinkeinot: 14.11.2017 klo 12.00 (Ivalo)
 • Pelastus ja turvallisuus: 16.11 klo 13.00 (Rovaniemi/Lapin liitto)

 

KYLÄT:

 Sodankylä: 11.12.2017 klo 17.00 (Sodankylä)

 • Utsjoki: 12.12.2017 klo 15.00 (Utsjoki), klo 19.00 (Nuorgam)
 • Utsjoki: 13.12.2017 klo 17.00 (Karigasniemi)
 • Inari: 14.12.2017 klo 17.00 (Ivalo)
 • Inari: 18.12.2017 klo 17.00 (Inari)
 • Sodankylä: 19.12.2017 klo 17.00 (Sodankylä)
 • Paliskunnat/etelä: 23.1.2018 klo 16.00 (Sodankylä)
 • Matkailu 24.1.2018 klo 12.00 (Saariselkä)
 • Lappalaiskulttuuri ja Lapinkylä 24.1.2018 klo 16.00 (Ivalo)
 • Paliskunnat/pohjoinen: 25.1.2018 klo 15.00 (Inari)
 • Sattasen, Kersilön ja Moskuvaaran kylät 5.2.2018 (Sattanen)
 • Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry 21.2.2018 (Lapin liitto)

 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.
 

Kaava-aineisto hallituksessa 28.11.2016:  (Linkki hallituksen esityslistaan)

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän muistio 10.11.2016 allekirjoitettu.pdf (3734.9 kt )

Muistutuksen ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 28.11.2016.pdf (4907.3 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavakartta ehdotus.pdf (16404.7 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava merkintöjen selitys ja määräykset.pdf (884.1 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus tiivistelmä.pdf (1003.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava selostus.pdf (19652.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 1-13.pdf (53251.3 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 14-16.pdf (11773.4 kt )

 

  Esitys valtioneuvostolle LSL 66 §n mukaistapäätöstä varten koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä.pdf (138.4 kt )

Esitys pääasiallinen sisältö.pdf (140.2 kt )

Kemihaaran ja Sallatunturin matkailupalveluiden alueen laajennus - esitys korvaaviksi toimenpiteiksi.pdf (15671.4 kt )

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin 

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

MAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET JA NATURA-ARVIOINNNIT LÖYTYVÄT SEURAAVASTA LINKISTÄ;

Taustaselvitykset

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 27.4.2015 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuu palautteeseen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 15.12.2014-30.1.2015 välisen ajan.  

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut vastineet, hallitus hyväksynyt 27.4.2015.pdf (2913.7 kt )