Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Vireillä olevat maakuntakaavat

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto  on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti  28.1.2019.  – 28.2.2019  Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa.   

Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuuksissa:

  • Utsjoen kunnanvirasto 12.2.2019 klo 18.00
  • Sodankylän kunnanvirasto 13.2.2019 klo 18.00
  • Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 14.2.2019 klo 18.00

Kaikki osalliset ja asiasta kiinnostuneet voivat esittää mielipiteessä maakuntakaavan valmisteluaineistosta   28.2.2019 mennessä   osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi, info@lapinliitto.fi

KUULUTUS - GULAHUS - KULLUUTTÂS - KUULTÕS 

Kaavaluonnos taustaselvityksineen on nähtävänä alla olevalla sivulla:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040 

 
Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.


 
 
Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

 

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.
 

Kaava-aineisto hallituksessa 28.11.2016:  (Linkki hallituksen esityslistaan)

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän muistio 10.11.2016 allekirjoitettu.pdf (3734.9 kt )

Muistutuksen ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 28.11.2016.pdf (4907.3 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavakartta ehdotus.pdf (16404.7 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava merkintöjen selitys ja määräykset.pdf (884.1 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus tiivistelmä.pdf (1003.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava selostus.pdf (19652.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 1-13.pdf (53251.3 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 14-16.pdf (11773.4 kt )

 

  Esitys valtioneuvostolle LSL 66 §n mukaistapäätöstä varten koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä.pdf (138.4 kt )

Esitys pääasiallinen sisältö.pdf (140.2 kt )

Kemihaaran ja Sallatunturin matkailupalveluiden alueen laajennus - esitys korvaaviksi toimenpiteiksi.pdf (15671.4 kt )

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin 

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

MAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET JA NATURA-ARVIOINNNIT LÖYTYVÄT SEURAAVASTA LINKISTÄ;

Taustaselvitykset

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 27.4.2015 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuu palautteeseen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 15.12.2014-30.1.2015 välisen ajan.  

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut vastineet, hallitus hyväksynyt 27.4.2015.pdf (2913.7 kt )