Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava on vaihekaava, jonka tavoitteena on osoittaa tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita. Maakuntakaavalla kumotaan alueelle aikaisemmin vahvistetun Länsi-Lapin seutukaavan tuulivoimala-aluevaraukset. Muilta osin Länsi-Lapin seutukaavaa ei kumota. Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan 16.6.2005.

Vahvistamispäätös...

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavaselostus.pdf (6600.0 kB)

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavakartta.pdf (501.0 kB)

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavaan kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion meri- ja rannikkoalueet. Alue rajautuu merellä Suomen aluemerirajaan ja mantereella Oulusta Tornioon menevään rautatiehen.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä maakuntakaavan tehtävän ja sisältövaatimusten perusteella tuulivoiman hyödyntäminen on alueidenkäyttömuoto, jota tulee käsitellä maakuntakaavassa. Tarve tuulivoimarakentamisen sijoittumisen suunnitteluun maakuntakaavassa perustuu paitsi yksittäisten tuulivoimaloiden ja -voimalapuistojen myös niiden muodostaman kokonaisuuden vaikutuksiin muuhun alueiden käyttöön, erityisesti maisemallisiin vaikutuksiin.

Maakuntakaavassa on valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti osoitettu Perämeren meri- ja rannikkoalueelle tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Osa-aluemerkinnällä tv on osoitettu neljä erillistä tuulivoimala-aluetta: Torniossa Röyttä (tv 2281), Kemissä Ajos (tv 2282), Simossa Maakrunnin matalikko (tv 2283), joka jatkuu Kuivaniemelle sekä Kemissä ja Simossa Pitkämatala (tv 2284), joka jatkuu Iissä.

Maakuntakaavassa osoitetuilla tuulivoimala-alueilla on taloudellista ja sosiaalista merkitystä paitsi energiatuotannon kannalta myös rakennustyön, huollon järjestämisen sekä välillisesti tuulivoimatekniikan tuottamisen työllistävissä vaikutuksissa. Näiden alueiden kokonaisteho olisi lähtökohtaolettamusten perusteella noin 1200-1300 MW, ilman Pitkämatalaa 290-320 MW ja vuosituotanto 4,2-4,3 milj. MWh, ilman Pitkämatalaa 0,8-0,9 milj. MWh. Lapin merenrannikkokuntien sähkönkulutus oli vuonna 2002 noin 3,5 milj. MWh.