Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rovaniemen maakuntakaava

Rovaniemen maakuntakaava on Suomen ensimmäinen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maakuntakaava. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001.

Vahvistamispäätös...

Lapin liiton laatima Rovaniemen seudun maakuntakaava käsitti silloisten Rovaniemen maalaiskunnan ja Rovaniemen kaupungin (nykyisin yhdistyneet Rovaniemen kaupungiksi) sekä Ranuan alueet. Maakuntakaava korvaa alueen aiemmat seutukaavat.

Rovaniemen maakuntakaavaselostus.pdf (9506.0 kB)

Rovaniemen maakuntakaavakartta.pdf (4681.0 kB)

Maakuntakaava-alueen pinta-ala on 11 700 km2 ja se on jaettu 15 eri maankäyttöluokkaan. Aluevarauksia on esitetty aluemaisina ja kohteina. Kaavassa on esitetty myös osa-aluevarauksia pääasiallisen maankäyttöluokan päällä. Osa-aluevaraukset eivät varsinaisia aluevarauksia, vaan toimivat tiedottavana varauksena. Alue- ja kohdemerkintöihin liittyvät aluekuvaukset antavat lisätietoa kustakin alueesta.

Maakuntakaavan tieverkko on luokiteltu neljään eri luokkaan ja sähköverkkoon on otettu yli 110kV linjat. Reitistöstä on esitetty ulkoilu-, moottorikelkkailureitit. Veneily- ja vesiretkireitit on esitetty selostusosassa teemakartalla.

Rovaniemen maakuntakaava-alueesta 53 % on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi ja 36 % maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kolmanneksi suurimman aluevarauksen muodostaa erityisalueet (5 %) ja neljänneksi suurimman suojelualueet (4 %) Muun maankäyttöluokat ovat kaavan pinta-alasta 2 %.