Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Länsi-Lapin maakuntakaava

Korkein hallinto-oikeus on antanut 11.9.2015 päätöksen Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamista koskevasta asiasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valitus jätetään tutkimatta vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen valitusperusteiden osalta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitukset hylätään. Ympäristöministeriön päätöksen lopputulosta ei muuteta.

3. Lausuminen Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Linkki KHO päätökseen  Muu päätös 2387/2015

 

 

Ympäristöministeriö vahvisti Länsi-Lapin maakuntakaavan 19.2.2014. 

Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä ympäristöministeriö on tutkinut kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Maakuntakaavasta jäävät vahvistamatta Varevuoman turvetuotantoalue riittämättömien luontoselvitysten vuoksi, Perämeren alueelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet vaelluskaloihin kohdistuvien riittämättömien selvitysten vuoksi sekä viisi tuulivoimaloiden aluetta maa-alueella. Maa-alueella vahvistamatta jätetyt tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat Simossa Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä Ylitorniolla ja Pellossa Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen välittömään läheisyyteen. 

Vahvistamispäätös...


LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN ASIAKIRJAT

KAAVAKARTTA

Länsi-Lapin maakuntakaavakartta lainvoima.pdf (23446.4 kt )
Länsi-Lapin maakuntakaava merkintöjen selitys ja kaavamääräykset.pdf (383 kt )


KAAVASELOSTUS

Länsi-Lapin maakuntakaavaselostus lainvoima.pdf (39367.6 kt )KAAVASELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ

Länsi-Lapin maakuntakaavaselostuksen tiivistelmä.pdf (521.9 kt )

Kaavan taustaselvitykset oikea palkki linkki "Selvitykset"

.