Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Itä-Lapin maakuntakaava

Itä-Lapin maakuntakaava-alue käsittää Kemijärven kaupungin sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä-Lapin maakuntakaavan 26.10.2004. Itä-Lapin maakuntakaavalla kumotaan alueen aikaisemmat seutukaavat.

Itä-Lapin maakuntakaavaselostus.pdf (17238.0 kB)

Itä-Lapin maakuntakaavakartta.pdf (2606.0 kB)

Vahvistamispäätöksessään  ministeriö jätti vahvistamatta kantatien 82 eteläpuolisen maa- ja metsätalousvaltaisen alueen siltä osin kuin alue on Lapin seutukaavassa osoitettu erityistoimintojen alueeksi (ER), jolla liikkuminen on rajoitettua. Alue on osa Rovajärven ampuma-aluetta. Tältä osin jää voimaan seutukaavan ER-alue.

Itä-Lapin maakuntakaavassa käsiteltäviä keskeisiä asioita ovat:

1) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;
2) metsien monikäyttö;
3) maa- ja kallioperän ainesten hyödyntäminen;
4) matkailu;
5) liikennejärjestelmä;
6) teollisuus;
7) kylä- ja palveluverkko;
8) ranta-alueiden suunnitteluperiaatteet.
Maakuntakaavan ratkaisussa on tuotu esiin aluekehityksellinen näkökulma. Kehittämisvyöhykkeillä osoitetaan alueita, joilla on erityisiä kehittymisen edellytyksiä. Kaavassa osoitettuja kehittymisvyöhykkeitä ovat Barentsin käytävä, maaseudun kehittämisen kohdealue sekä matkailun vetovoima-alue.

Kaava-alueesta suurin osa on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (yht. 80 % koko alueesta). Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostavat erilaiset luonnonsuojelualueet (16 %). Porotalouden toiminta- ja kehittymisen edellytyksiä turvataan alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti omalla kaavamääräyksellään. Lisäksi kaavassa on huomioitu mm. kaivostoiminnan edellytyksiä sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman vaalimiseen liittyviä asioita.