Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntakaavoitus

AJANKOHTAISTA

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksen aineisto on MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti nähtävillä 12.10. 15.11.2020 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaavaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla, osoitteessa:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa:

·          Utsjoen kunnanvirasto 27.10.2020 klo 18.00

·          Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 28.10.2020 klo 18.00

·          Sodankylän kunnanvirasto 29.10.2020 klo 18.00

Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet etäyhteyteen löytyvät Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 internetsivuilta.

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 15.11.2020 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi tai Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lapin liiton hallitus päätti 28.9.2020 kuuluttaa Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 1.10.2020 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla. 

Vireilletulokuulutus.pdf (151.7 kt ) 

  Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf (1251 kt ) 

  Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan OAS tiivistelmä.pdf (183.8 kt ) 

 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotus on ollut viranomaislausunnoilla 28.1.-28.2.2020. Ehdotuksesta saatiin 30 lausuntoa ja viranomaisneuvottelu pidettiin 22.4.2020. Lapin liiton hallitus hyväksyi 8.6.2020 vastineet saatuihin lausuntoihin sekä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksen ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville alkusyksystä, ilmoitamme tarkemman aikataulun heti kun se varmistuu. Nähtävilläolon aikana osallisilla on tilaisuus muistutusten tekemiseen.

Alla linkki OneDrive-kansioon, josta löytyy hallituksen hyväksymät vastineet viranomaislausuntoihin sekä hallituksessa käsitelty kaava-aineisto. Maakuntakaava-aineiston saamenkieliset käännökset ovat samat kuin viranomaislausunnoilla olleet ja ne päivitetään ennen kuin kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville.

Linkki OneDrive-kansioon:   Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040   

 

Linkki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 29.4.2019 tiedotteeseen 

Tiedote

 

Taustapaperi:

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuonna 2021.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -prosessista.pdf (253.3 kt )

 

MUITA AJANKOHTAISIA

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen   päätöksen 1.2.2018   koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Kemihaaran alueen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi   päätöksellään 11.4.2019   valitukset koskien valtioneuvoston päätöstä.

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen   päätöksen 14.11.2019     koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen.

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään ennen nähtäville asettamista viranomaisilta lausunnot (MRA 13 §), jonka jälkeen pidetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 12 §) viranomaisneuvottelun jälkeen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus saataisiin viranomaislausunnoille tämän vuoden aikana.
 
 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Kaava-aineisto hallitukseen 28.11.2016 :  

http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava