Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntakaavoitus

AJANKOHTAISTA

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Kaava-aineisto hallitukseen 28.11.2016 :  

http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava

 

Ympäristöministeriö vahvisti 10.5.2016 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue käsittää Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan alueen. Maakuntakaavan osittaisella kumoamisella kumotaan Kemi-Tornio -alueen ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) määräyksineen, maakuntakaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energiahuollon alueen merkinnästä ydinvoimalaitokseen viittaavat merkinnän selitykset ja määräykset.

 

Ympäristöministeriö katsoo, että Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset.

 

Kaavasta tehtiin kolme valitusta, jotka hylättiin. Kaavasta ei jätetty vahvistamatta mitään osia.

Linkki ympäristöministeriön päätökseen

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta  viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

Ympäristöministeriö vahvisti Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan 13.1.2016

Ympäristöministeriö on vahvistanut Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään pääosin Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvää kaavoitusta Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueella sekä hankkeeseen liittyviä tie- ja voimajohtolinjauksia.

Ympäristöministeriö katsoo, että Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset. Kaavasta ei ole tehty valituksia, eikä siitä jätetä vahvistamatta mitään osia.

Linkki Ympäristöministeriön päätökseen

Linkki Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan

 

KEMIHAARAN SUOT (FI130 0907) NATURA-ARVIOINNIN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lapin liitossa on laadittavana Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavassa on esitetty maankäyttövaraus Kemihaaran altaalle ja voimalaitokselle. Kemihaaran allas sijoittuu osittain Kemihaaran suot Natura-alueelle (FI130 0907, Pelkosenniemi ja Savukoski)

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti varataan Kemihaaran suot Natura-alueen haltijoille tilaisuus antaa lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunto on toimitettava 22.6.2016 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi tai info@lapinliitto.fi  

Natura-arviointi on nähtävillä 21.12.2015-22.6.2016 välisen ajan Lapin liitossa ja Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvirastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin vuonna 2016.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Kemihaaran Natura-arviointi_22122015.pdf (6905 kt )

 

Lapin_Liitto_Natura-alueet_taustaselselvitys_17122015.pdf (17669.8 kt )

 

 

 

Korkein hallinto-oikeus on antanut  11.9.2015 päätöksen Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamista koskevasta asiasta.

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valitus jätetään tutkimatta vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen valitusperusteiden osalta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitukset hylätään. Ympäristöministeriön päätöksen lopputulosta ei muuteta.

3. Lausuminen Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

 Linkki KHO päätökseen  Muu päätös 2387/2015

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 27.4.2015 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuu palautteeseen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 15.12.2014-30.1.2015 välisen ajan.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut vastineet, hallitus hyväksynyt 27.4.2015.pdf (2913.7 kt )

 

 

Lapin liiton valtuusto hyväksyi 24.11.2014 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen.

Lapin liiton valtuuston pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 22.12.2014-20.1.2015 Lapin liiton virastossa sekä Lapin liiton internet sivuilla.

Linkki valtuuston pöytäkirjaan

  Kaava-asiakirjat (valtuustoon 24.11.2014 hyväksyttäväksi lähetetty aineisto)

  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan kumoaminen_ehdotus_valtuusto 24.11.2014.pdf (15943.9 kt )

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen ehdotus valtuustoon 24.11.2014_kartta.pdf (416.1 kt )

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi vastineet 6.10.2014 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen ehdotusvaiheessa

  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava osittaisen kumoamisen ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 6.10.2014 hallitus.pdf (196.5 kt )

 

 

Lapin liiton valtuusto hyväksyi 20.5.2014  Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan.

 

Ympäristöministeriö vahvisti 19.2.2014 Länsi-Lapin maakuntakaavan

Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä ympäristöministeriö on tutkinut kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Maakuntakaavasta jäävät vahvistamatta Varevuoman turvetuotantoalue riittämättömien luontoselvitysten vuoksi, Perämeren alueelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet vaelluskaloihin kohdistuvien riittämättömien selvitysten vuoksi sekä viisi tuulivoimaloiden aluetta maa-alueella. Maa-alueella vahvistamatta jätetyt tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat Simossa Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä Ylitorniolla ja Pellossa Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen välittömään läheisyyteen. 

 Linkki vahvitamispäätökseen