Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Nykyiset sairaanhoitopiirit eivät päätä uuden maakunnan työnjaosta

Viime päivinä on uutisoitu Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirin yhteistyöneuvotteluiden katkeamisesta. Neuvotteluissa on ollut pöydällä kahden keskussairaalan välinen työnjako uudessa maakunnassa ja uutisten mukaan neuvottelut ovat katkenneet siihen, että Lapin puolelta on esitetty malleja, joissa keskeiset erikoissairaanhoidon osa-alueet jatkossa keskitettäisiin Kemistä Rovaniemelle. Uutinen on ymmärrettävästi herättänyt Meri-Lapissa pahaa verta ja luonut taas uuden lommon maakunnan sisäiseen yhteistyöhenkeen.

Kuplien keskellä ui kuitenkin uutisankka, joka olisi nyt syytä nostaa ammeesta pois. On varmasti totta, että neuvottelut ovat kariutuneet ja edelleen myös niiden kariutumisen syyt lienevät kerrotun kaltaisia. Mutta jos kyseessä olevat neuvottelut ylipäätään asetetaan oikeaan kontekstiin tulevassa maakunta- ja soteuudistuksessa, koko niiden merkityksen ja sitä kautta dramaattisen näköisen lopputuleman voi nostaa ammeesta huoleti kylpyhuoneen ylimmälle ja vähiten käytetylle hyllylle kuivumaan.

 

Palvelurakennekartassa kaksi työnjaollisesti järkevää sairaalaa

Ensimmäinen yksinkertainen syy on se, että nykyiset sairaanhoitopiirit eivät päätä uuden maakunnan palvelurakenteesta tai työnjaosta. Sairaanhoitopiirit lakkaavat aivan kuten maakunnan liittokin ja niiden tehtävät, varat ja velat siirretään uuteen maakuntaan. Vasta uusi Lapin maakunta ja sen tammikuussa 2018 valittava valtuusto tulee tekemään päätökset palveluverkosta, -tasoista ja muun muassa sairaaloiden työnjaosta.

Nyt on siis käynnissä vasta valmisteluvaihe, jolla rakennetaan pohjaa ja malleja uuden maakunnan päätöksenteolle. Tästä tullaan toiseen syyhyn: Nykyiset sairaanhoitopiirit eivät päätä edes uuden maakunnan soten valmistelusta. Lapissa on kuntien kanssa poliittisesti yhdessä sovittu, että erikoissairaanhoidon lisäksi uuden maakunnan koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sen palvelurakennetta ja –tasoja valmistellaan kuntien nimeämän yhteisen poliittisen ohjausryhmän alaisuudessa, kunnes väliaikaishallinto ja uusi maakunta aloittavat työnsä.

Tässä poliittisessa ohjausryhmässä on palvelurakenteen pohjaksi jo sovittu palvelurakennekartta, jossa maakunnassa on kaksi vahvaa, mutta työnjaollisesti järkevää sairaalaa. Tällä lähtökohdalla poliittisen ohjausryhmän alla uuden maakunnan sotea valmistellaan nyt useissa alatyöryhmissä.

Nyt kyseessä olevat neuvottelut eivät ole olleet osa tätä virallista ja yhdessä sovittua valmisteluprosessia vaan pelkästään kahden maakunta- ja soteuudistuksessa yli 20 muun organisaation joukossa olevan toimijan keskinäisiä keskusteluja.

 

Nokittelun sijaan meidän pitää panostaa ennaltaehkäisevään työhön!

Tämä ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että tulevaisuudessa Lapin koko soten palvelurakenne tulee väistämättä muuttumaan – niin perustasolla kuin vaativissakin palveluissa nykyisissä sairaaloissa. Suurimmat muutosajurit tulevat olemaan valinnanvapaus ja uuden maakunnan taloudellinen asema tiukassa valtion ohjauksessa.

Noista muutoksista päättää kuitenkin vasta uusi, vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Nyt valmisteluvaiheessa meidän tulisi Lapissa keskittyä nokittelun ja nykyisten rakenteiden sementoinnin sijaan pohtimaan, miten palveluita ja niiden integraatiota kehittämällä voisimme luoda uuden maakunnan palveluntuotannolle pohjan, jossa ennaltaehkäisevään työhön on riittävät resurssit.  Maakunnan, jossa taloudellisin syin ei tarvitsisi heikentää kohtuuttomasti maakunnan asukkaiden palveluita.

Lopuksi kaiken tämän kahden maakuntakeskuksen ja keskussairaalan välisen keskustelun lomassa olisi syytä muistaa yksi tosiasia. Tapahtuipa mitä tahansa, missään tulevaisuuden sotepalveluskenaarioissa heikoimmilla eivät tule olemaan rovaniemeläiset tai meri-lappilaiset vaan ne maakunnan asukkaat, jotka jo nyt elävät erittäin etäällä koko ajan supistuvista perustason palveluista.

 

Seuraa Lapin sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua www.lapinmaakunta.fi -sivuilla.