Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Miten valtio aikoo huolehtia Kemijoen tulvasuojelusta?

Valtioneuvosto teki tänään 1. helmikuuta 2018 ministeri Tiilikaisen esittelystä päätöksen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa esitetyn Kemihaaran tulvansuojelualtaan Natura 2000 –alueen poikkeamisratkaisun hylkäämisestä. Toinen maakuntakaavassa esitetty Natura-poikkeaminen Sallatunturin rinnealueen laajentamista jäi vielä jatkovalmisteluun.

Suomessa on Natura 2000 –direktiivin poikkeamismenettelystä säädetty luonnonsuojelulailla. Sen 66 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää luontoarvoja heikentävän hankkeen hyväksymisestä kolmella edellytyksellä: 1) Ei ole muita vaihtoehtoja, 2) on olemassa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy ja 3) heikentyminen korvataan.

Valmistelimme maakuntakaavan Kemihaaran ja Sallatunturin osalta niin, että kaikki kolme edellä mainittua edellytystä täyttyvät. Teimme muun muassa laajat korvaavien alueiden inventoinnit ja pystyimme osoittamaan, että heikentyminen voidaan korvata monikertaisesti alueiden vaihdossa. Nyt tehdyssä valtioneuvoston ratkaisussa Kemihaaran osalta todetaan, että koska tulvansuojelun osalta on olemassa vaihtoehtoja, esitys tulee hylätä eikä kompensaatioita tarvitse tarkastella ollenkaan.

Vaihtoehtoja vain teoriassa?

Olen todella pettynyt päätökseen ja samalla erittäin huolissani sen seurauksista. Tulvansuojelun osalta päätöksessä viitataan vaihtoehtona joko tulvansuojelun tason laskemisen tai Kemijärven varastokapasiteetin kasvattamisen ja suojapatojen rakentamisen. Vaihtoehtoja teoriassa, mutta käytännössä päätöksessä olisi ollut samalla reilua todeta, että vaihtoehdossa kymmenien miljoonien eurojen maksajina mahdollisille vahingoille ja toimenpiteille ovat kiltit suomalaiset veronmaksajat.  

Ratkaisu oli malliesimerkki siitä, miten arvoperusteista juridiikkaa voidaan sisäsiististi pikkutakissa harrastaa Aleksanterinkadun viihtyisässä konttorissa ja autuaasti unohtaa reaalimaailma. 

Päätöksen teki kuitenkin maan hallitus ja se ei voi todellisuutta paeta. Eikä vastuuta. Kun hallitus nyt käytännössä luonnonsuojelun nimissä hylkäsi veronmaksajien kannalta ainoan ilmaisen tulvansuojeluratkaisun, on sen mielestäni kannettava asiassa kokonaisvastuunsa ja otettava vastuulleen niin kustannuksiltaan kuin toimenpiteiltään Rovaniemen alueen tulvansuojelun toteuttaminen.


Sallatunturissa järki voi vielä voittaa 

Sallatunturi jäi vielä jatkovalmisteluun ja siitä olen erittäin tyytyväinen. Ympäristön inventoineissa löysimme aivan matkailukeskusten vierestä sisällöltään vastaavat ja määriltään paljon edustavammat luontoarvot sisältävän kohteen valtion mailta. Sallan matkailuelinkeinon näkemys kehittämistarpeista ja –mahdollisuuksista on myös poliittisesti otettu vakavasti.  

Haluan vahvasti uskoa, että asiaan löytyy myönteinen ratkaisu ja Sallatunturin matkailualueen laajennus on pian rakenteilla.

 

Onko aika laittaa Kemihaaralle piste? 

Miten tästä eteenpäin? Käytännössä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava otetaan uudelleen alueiden suunnittelun käsittelyyn, kun valtioneuvosto ratkaisee Sallatunturin poikkeamisen.

Kemihaaran osalta Lapin liiton hallitus arvioi lähiviikkoina, valitetaanko ratkaisusta. Poliittisesti maakunnassa on nyt aidosti arvioitava, laitetaanko pitkään lappilaisia jakaneelle ja paljon ristiriitoja aiheuttaneelle hankkeelle lopullisesti piste.  

Jos valtion kantaa perustellun vastuunsa tulvansuojelusta, minusta Kemihaaran altaasta luopuminen olisi oikea ratkaisu.