Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Mikään taho ei saa pikavoittoja Kemijoen vaelluskalakysymyksessä

Viime viikkojen eräs eniten keskustelua herättänyt uutinen on ollut kalatalousviranomaisen eli Lapin ELY-keskuksen esitys Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kalanhoitovelvoitteiden uudelleenarvioimisesta. Viranomainen esittää kalateiden rakennusta heti viiden alimman voimalaitoksen patoihin ja kymmenen vuoden kuluttua Keski-Kemijoelle. Lisäksi esityksessä on hyvin laajamittaiset istutusvelvoitteet muun muassa Ounasjoelle.

Kalatalousviranomaisen mukaan keskeisin syy velvoitteiden uudelleenarvioimiselle on lisääntynyt tieto Kemijoen poikastuotantomääristä. Uusien tutkimustulosten valossa ne on nykyisessä velvoitepäätöksessä täysin aliarvioitu, minkä vuoksi uudet kalatalousviranomaisen esitykset ovat nykyiseen nähden paljon mittavammat.

 

Esitys avasi tulvaluukut ammolleen

Esitys on heti herättänyt vilkkaan keskustelun puolesta ja vastaan. Jokiyhtiöt tyrmäsivät esitykset heti kohtuuttomina ja tehottomina. Lohen paluun puolestapuhujat puolestaan iloitsivat esityksestä ja tietenkin tyrmistyivät jokiyhtiöiden kielteisistä kannoista. Tunteet asian ympärillä ovat suuria ja patoutuneita, esitys avasi nyt kerralla tulvaluukut ammolleen.

Velvoitteet ja niiden arviointi ovat viranomaistoimintaa, jossa harkinnan tulee nojata mahdollisimman objektiiviseen ja ajantasaiseen tietoon niin poikastuotantomääristä kuin vaelluskalakantojen tehokkaista elvyttämis- ja palautusmentelmistä. Tietoon – ei tunteisiin tai arvomaailmaan.

Jo nyt on tiedossa, että eri osapuolten tulkinnat tiedoista ja erityisesti niiden pohjalta esitetyistä toimenpiteistä eli velvoitteista ovat kaukana toisistaan. Minulla ei ole asiantuntemusta arvioida esityksen sisältöä – mutta olen hyvin huolestunut siitä, että nyt käytävässä keskustelussa suurin painoarvo ei ole faktoilla.

 

Jos intohimot rupeavat ohjailemaan, suurin kärsijä on Kemijoen vaelluskala

Velvoiteprosessista on tulossa pitkä eikä kukaan voi tietää lopputulemaa. Kalatalousviranomaisen esitys on annettu ja se etenee nyt omaa uomaansa. Mikään taho ei tule saamaan pikavoittoja.

Kaikkien toimijoiden tulisi nyt pystyä velvoite-esityksestä huolimatta jatkamaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyötä ja toimintaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Jos siihen ei pystytä ja velvoiteprosessiin liittyvät tunteet ja intohimot rupeavat ohjailemaan myös osallisten toimintaa, suurin kärsijä on Kemijoen vaelluskala.
 

**

Tulva voidaan vielä onneksi hallita – maltilla ja rauhallisuudella. Vaikka kevätaurinko on jo ruvennut raottamaan Kemijoen jääkantta, ovat pilkki- ja ulkoilukelit Lapissa parhaimmillaan. Haluan toivottaa kaikille aurinkoista ja ilontäyteistä pääsiäistä!