Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Maakunnan suurin haaste on varmistaa mahdollisimman suuri kehittämisresurssi Lappiin myös tuleville vuosille

Syksy on vaihtunut vauhdilla talveksi – vaikka musta marraskuu piti jopa pohjoista Suomea tiukasti pihdeissään. Nyt Lappi on saanut jo kauan kaivatun lumipeitteen ja joulun odotus on toden teolla alkanut.

Marraskuun lopulla kokoontunut Lapin liiton syysvaltuusto kävi pitkän ja tärkeän keskustelun ensi vuoden budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Valtuusto supisti Lapin liiton budjettia hallituksen esityksestä ja joudumme jonkin verran priorisoimaan ensi vuoden tehtäviä. Keskiössä tulevat olemaan maakuntauudistuksen valmistelun turvaaminen, Suomen hallitusohjelmaan ja EU:n tulevaan ohjelmakauteen vaikuttaminen, kansainvälinen työ sekä Lapin kestävän kehityksen ohjelma.

Keskustelussa Lapin liiton kuntarahoitusosuuksista sivuttiin myös maakunnan liiton tehtäviä ja merkitystä Lapin aluekehittämisessä. Keskustelun pohjalta onkin perusteltua hieman avata, mitä maakunnan liiton vuosittaisella 2,7 miljoonan euron budjetilla pystymme maakunnan elinvoimatyöhön panostamaan yhteistyössä ELY:n, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Aluekehityspanostuksia meneillään olevalla ohjelmakaudella 200 miljoonalla eurolla

Maakunnan liiton keskeisin tehtävä on toimia maakunnan aluekehitysviranomaisena eli valmistella, koordinoida tai myöntää eri ohjelmiin varattuja aluekehitysresursseja. Työtä tehdään kunkin ohjelman raameissa sekä yhdessä lappilaisten toimijoiden kanssa valmistelemamme Lappi-sopimuksen painopisteiden mukaisesti:

Lappi on arktinen avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä. #RakkauestaLappiin

Kuluvalla EU:n ohjelmakaudella vuosina 2014 - 2020 Lappiin on myönnetty Euroopan aluekehitys- (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmista 101,6 miljoonaa euroa.

Kansainvälisistä rahoitusohjelmista Interregin kautta on rahoitettu noin 31,5 miljoonaa euroa ja Kolarcticin noin 35 miljoonaa euroa. Näissä rahoitus on jakautunut tietenkin myös Lapin ulkopuolelle, mutta lähes kaikissa hankkeissa on ollut mukana joko suomalainen päähakija tai toteuttaja.

Näiden ohjelmien yhteenlasketusta 160 miljoonasta eurosta puuttuu vielä maaseuturahasto, jonka kautta Lappiin ohjautuu yli 20 miljoonaa euroa tällä ohjelmakaudella. Yhteensä puhumme siis noin 200 miljoonan euron panostuksista alueen kehittämiseen tällä ohjelmakaudella.

Näillä resursseilla on kuluvan kuuden vuoden aikana tuettu lappilaista yritystoimintaa, investoitu uuteen infrastruktuuriin ja rakennettu laajasti lappilaista elinkeinoelämää sekä hyvinvointia palvelevaa toimintaympäristöä. Matkailua, kiertotaloutta, oppimisympäristöjä ja työllisyyden edistämistä – kaikissa kunnissa ja seutukunnissa.

Juuri nyt tarvitaan panoksia kehittämisresurssien kotiuttamiseen myös Brexitin jälkeisessä EU:ssa

Yllä olevat resurssit ovat kuitenkin uudelleenjaossa vuonna 2020 ja juuri nyt valmistaudutaan EU:n uuteen ohjelmakauteen 2021 - 2027. Lapin liiton yksi keskeisistä päätehtävistä on varmistaa myös tuleville vuosille mahdollisimman suuri kehittämisresurssi maakunnan toimijoiden käyttöön.

Brexitin myötä pienenevä EU:n budjetti ja muutokset niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin ohjelmarakenteissa luovat nyt kuitenkin paljon uhkakuvia.

Tämän johdosta olemme jo parin viime vuoden ajan panostaneet kansainväliseen kehittämistyöhön, jolla pystyisimme avaamaan maakunnan toimijoille myös uusia EU-tason rahoituskanavia. Työn kautta Lappiin on jo nyt pystytty jalkauttamaan nykyisten ohjelmien ulkopuolista suoraa EU-tukea noin 15 miljoonaa euroa. Mielestäni tätä työtä ja panostuksia kansainväliseen toimintaan on ehdottomasti jatkettava myös tulevina vuosina.

Toivoisin myös, että nämä summat muistettaisiin myös maakuntauudistusta valmisteltaessa. Vaikka uuden maakunnan 720 miljoonan euron budjetista 90 % nappaakin sote; voi sillä olla edunvalvonnan onnistuessa myös tulevalla ohjelmakaudella vuosittain kymmenien miljoonien eurojen aluekehittämisresurssi käytössään. Lapin kuntien ja yritysten elinvoiman edistämiseksi myös tulevaisuudessa tarvitsemme valtion talutusnuorassa rimpuilevan palveluntuotanto-organisaation sijasta aktiivisen, aloitteellisen ja vahvan aluekehittäjämaakunnan.

Joulun viettoon

Nyt on kuitenkin aika hetkeksi hengähtää, vaihtaa koheesiopolitiikka hyvään kirjaan ja kynttilänvaloon. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita niin täällä Lapissa kuin muuallakin erinomaisesta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Saamme yhdessä olla ylpeitä tekemästämme työstä ja maakunnan menestyksestä.

Rauhallista joulua ja valoisaa uuttaa vuotta kaikille!