Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Lappi tavoittelee tulevaan hallitusohjelmaan vahvaa panostusta pohjoiseen

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi viime maanantaina Lapin hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuilta http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_kehittaminen.Kokouksessa avoinna oli lähinnä maakuntauudistuksen kaatumisen johdosta sote ja hallinnon uudistumisen tavoitteet, muilta osin tavoitteisiin tehtiin vain pientä hienosäätöä.

Lappi pitää edelleen tavoiteltavana koko maakunnan kattavaa sotea, joka pohjautu vaalien kautta toteutettavaan itsehallintoon. Mikäli uudistuksessa halutaan edetä vain sote edellä ja monialaisuus jätetään pois, Lappi tarjoutuu erillislain pohjalta pilottialueeksi myös nykyisen liiton ja ELYn tehtävien liittämiseksi itsehallintoalueen tehtäviin. Mikäli taas Lappi ei olisikaan oma alueensa sotessa, Lappi tarjoutuu siinäkin tapauksessa pilottialueeksi aluekehitystehtävissä edellisen hallituskauden alla tehdyn Lapikas -mallin (http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-aluemalli) pohjilla.  

Hallitusohjelmatavoitteet ovat kokonaisuudessaan laaja paketti

Lapin kannalta tärkeiksi teemoiksi nostetaan mm. saavutettavuus, vähähiilisyys ja kiertotalous, matkailu, digitalisaatio ja laajakaista, osaaminen ja työllisyys, uuden ohjelmakauden resurssien varmistaminen sekä kuntatalouden vahvistaminen. Kaikki nämä teemat sisältävät konkreettisempia esityksiä mahdollisiksi kirjauksiksi hallitusohjelmaan.

Tavoitteita kantavina läpileikkaavina teemoina ovat lappilaisten erityisolosuhteiden huomioiminen; elinkeinojen vahvan kasvun ja potentiaalin tukeminen, ennakkoluuloton kokeiluajattelu ja kuntien roolin ja aseman vahvistaminen. Muutamina poimintoina näistä tavoittelemme mm. erillistä kansallista kehittämisohjelmaa voimakkaasti kasvaville matkailualueille, Lapin saamista sotu- ja työllisyyspilottialueiksi ja perusteelliseen valmisteluun pohjautuvaa louhitun malmin arvoon perustuvaa kaivosveroa, joka tuloutuu kaivoksen sijaintikuntaan. 

Yksi Lapin kannalta tärkeimpiä teemoja on saavutettavuus

Yksi keskeisimmistä tavoitekokonaisuudesta on tietenkin saavutettavuus, jossa tavoittelemme mm. Ajoksen väylän syventämistä, tieverkon korjausvelan vähentämistä, kaikkien Lapin lentokenttien kehittämistä ja päärataan panostamista niin, että myös Tornio-Kolari -väli sähköistetään. TEN-T verkon ydinkäytävien jatkaminen Pohjois-Suomeen ja erityisesti VT 21 ja VT 4 haluttiin nostaa vahvasti esille.

Jäämeren rata puhututtaa edelleen. Hallitusohjelmatavoitteissa esitämme, että Suomen hallitus jatkaa Jäämeren ratayhteyksien suunnittelua. Lappi-sopimuksen mukaisesti haluamme pitää kaikki tulevaisuudessa potentiaaliset logistiset kuljetuskäytävävaihtoehdot avoimena; emme edelleenkään tiedä miten ilmastonmuutos, uudet kuljetusmuodot ja teknologian kehittyminen vaikuttavat globaaleihin kuljetusvirtoihin ja tämän vuoksi koko Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että emme sulje miltään kehityspolulta silmiämme. 

Tällä viikolla tehtyä hallitusohjelmakirjausta ei pidä sekoittaa parhaillaan käynnissä olevaan Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessiin, jossa selvitetään Kirkkoniemen ratayhteyttä. Sen osalta maakuntahallitus linjaa jatkovalmistelua saadun palautteen ja eri vaihtoehtojen pohjalta  huhtikuun lopussa.

Yleisesti voi todeta, että maakuntakaavoilla pyrimme toteuttamaan yo. tavoitetta kaikkien Lapin kannalta potentiaalisten kehittämiskäytävien mahdollistamiseksi. Murmanskin käytävä on jo kaavoitettu, nyt siis työn alla on Jäämeren käytävä Kirkkoniemeen ja sen jälkeen siirrymme Länsi- ja Tunturilappiin sekä Skibotn-Tromssa yhteyksiin.

Vaaleihin on aikaa enää reilu pari viikkoa. Tuloksen pohjalta alkavat hallitustunnustelut ja varsinainen ohjelmatyö, todellinen loppupuristus. Toivottavasti saamme uuden hallituksen ohjelmaan vahvan pohjoisen panostuksen – koko Suomen eduksi.

Pssst. Muotoilimme Lappi-sopimuksen eli maakuntaohjelman tavoitteet vaalikeskusteluihin pelikorteiksi, jotka ovat nyt kansanedustajaehdokkaiden saatavissa. Lue lisää: http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/418412