Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Kiitokset Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille

Olemme viikon sulatelleet hallituksen ja sitä kautta maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumista. Pettymys on edelleen päällimmäinen tunne. Etenkin kaikkien niiden Lapissa koko- ja osa-aikaisesti uudistusta valmistelleiden ja niiden satojen valmistelussa mukana olleiden puolesta.

Kiitosta tälle valmistelun rakentajajoukolle ei voi liiaksi antaa, etenkin kun julkinen keskustelu on ajankuvan mukaisesti keskittynyt syyllisten etsimiseen, uusien asemien hakemiseen ja poliittisiin julistuksiin jo uusista malleista. Kiitos – olette upea joukko ja tehdylle työlle on varmasti käyttöä tulevaisuudessa!
 

Valmistelu saatetaan kunnialla loppuun

Valmistelun alasajo pyritään Lapissakin tekemään nyt mahdollisimman hallitusti. Ydinasiana on varmistaa, että kaikki materiaalit ja taustatyöt ovat sujuvasti käyttöönotettavissa, kun valmistelu uudelleen aloitetaan seuraavan hallituksen toimesta. Valtion on tässä lunastettava lupauksensa ja varmistettava jokaiselle maakunnan liitolle riittävä rahoitus maakunta- ja sote-uudistuksen useamman vuoden töiden loppuun saattamiseen.

Syitä uudistuksen kaatumiseen on varmasti monia ja niistä käydään keskustelua pitkään. Yksi keskeisimmistä syistä oli sen sisältämät valtavat valtapoliittiset jännitteet. Tämä on hyvä tiedostaa etenkin nyt, kun soten raunioille aletaan rakentaa uutta yritystä. Uudistuksen kaatuessa jännitteet nimittäin purkautuivat ja se synnytti paineaallon, jonka vaikutuksia on syytä nyt pyrkiä ennakoimaan.
 

Varaudumme uudistuksen kaatumisen sivuvaikutuksiin

Suuret kaupungit, ministeriöt, pörriäisten parvi ja muut toimijat etsivät tässä tilanteessa uutta liikkumatilaa ja hakevat omalta kannaltaan edullisia strategisia asemia. Tämä on aivan luonnollista. Lapin kannalta jotkut paineaallon sivuvaikutukset voivat kuitenkin olla myös uhkatekijöitä, joihin meidän on pyrittävä varautumaan. Käyn tiiviisti läpi näistä kaksi ilmeistä.

Ensimmäinen liittyy suurten kaupunkien aloitteeseen edetä kuntaperusteisella mallilla. On tietenkin selvää, että suurimpien kaupunkien hartiat riittävät soten järjestämiseen myös tulevaisuudessa. Vaara piilee siinä, että samaan aikaan suurimmassa osassa kuntakentästä ei riitä hartioita. Vaatimalla kuntapohjaisen järjestelmän rakentamista samalla hyväksytään kuntakentän lopullinen eriytyminen vähintään kahteen eri kastiin. Lapissa yksikään kunta ei selviä, vaan täällä se tarkoittaisi todennäköisesti kahta kuntayhtymäpohjaista sotemallia – ja mikäli rahoitusjärjestelmää ei radikaalisti rukata, samoja ongelmia kuin nyt sairaanhoitopiirien kanssa.

Toinen liittyy poliittisen todennäköisyyteen, että uusi hallitus aloittaa vain sotesta ja unohtaa monialaisuuden. Tällöin ovet ovat avoinna ministeriöiden innolle tehdä sivusta keskittäviä ratkaisuja. Väylävirasto on jo valmiina, samoin ruokavirasto. Luovan ja kasvupalveluviraston suunnitelmat ovat pitkällä. Tie nykyisten valtion aluehallinnon palveluiden siirtämiseen valtakunnallisiksi virastoiksi on auki.
 

Nykyinen Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu pohjaksi tulevaan

Me pyrimme nyt taklaamaan ennakoivasti näitä skenaarioita. Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja on kutsunut kuntapäättäjät ja sairaanhoitopiirit tilannekuvapalaveriin huhtikuun alussa. Kaikkia soten integraatiota tukevia ratkaisuja tulee tukea; olennaista on, että niitä pohditaan yhdessä. Maakuntahallitus käsittelee tilannetta ja hallitusohjelmatavoitteita 25. maaliskuuta kokouksessaan. Pöydälle tulee esitys, että sotessa edettäisiin perustuslain läpäisemällä kuntia laajemmalla itsehallintoalueella niin, että Lappi on edelleen oma alueensa. Meillä on valmius pilotoida monialaisuutta myös aluekehitys- ja työllisyyden edistämistehtävien osalta.

Keväästä on tulossa monella tapaa mielenkiintoinen. Omassa ajattelussani Lapin ja lappilaisten edunajamiseksi uudessa sotessa on kaksi ohjenuoraa: Lapin erityisolosuhteiden tuntemukselle olisi parasta, jos päätöksenteko pystytään pitämään tulevaisuudessakin mahdollisimman lähellä. Ja kaikille olisi parasta, että kolmen-neljän vuoden lisäväännössä sotesta pohjaksi otettaisiin mahdollisimman paljon sitä, mitä on jo nyt maakunnissa tehty ja valmisteltu. Koska se työ on tehty hyvin.