Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
Alueilla rakennetaan uuden maakunnan sielu

Maakunta- ja SOTE-uudistukset etenevät. Uudistuksia koskevat puitelait ovat paraikaa lausunnoilla. Loppuvuodesta hallitus linjaa SOTE:n valinnanvapautta koskevat periaatteet ja ensi keväänä pitäisi olla valmista muun uudistuksen edellyttämän sektorilainsäädännön kanssa.

Valtakunnallinen valmistelutilanne on nyt hektinen – kymmenet alakohtaiset työryhmät työstävät tiukalla aikataululla esityksiään Pöystin johtamalle projektiryhmälle, jonka tulisi pitää kokonaisuus kasassa ja aikataulussa.

Emme vielä tiedä minkälaiseksi tuleva maakuntahallinto muotoutuu valtion valmistelurattaissa. Edunvalvontaa valtakunnan tason ratkaisuihin pitää tehdä edelleen aktiivisesti. Olipa lopullinen rakenne kuitenkin minkälainen tahansa, siinä tulee olemaan tilaa alueelliselle tuunaukselle.
 

Ajautuminen ministeriöiden putkiohjauksen välikappaleiksi uhkana?

Uudistuksen iso kuva on vielä hahmottamaton. Kuntaliitto antoi jo viime viikolla omia näkemyksiään keskeisistä kipukohdista. Taloudellisen liikkumavaran kapeus, pakko-organisoituminen, valtion tiukka ohjaus ja ajautuminen ministeriöiden putkiohjauksen välikappaleiksi ovat suurimpia kysymysmerkkejä.

Tässä vaiheessa onkin vielä täysin mahdotonta arvioida, minkälainen toimija uudesta maakunnasta tulee. Kaikki valmistelu tiivistyy ensi kevääseen ja perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, jossa uuden rakenteen kokonaisuutena tulisi läpäistä itsehallinnon kriteerien tiukka seula.
 

Uudistusten valmistelu etenee vierekkäin

Varmaa on kuitenkin se, että uudistus etenee ja muutokseen on valmistauduttava. Tässä keskeisessä roolissa on aluetason valmistelu, joka on pyörähtänyt liikkeelle myös meillä Lapissa.

Valmistelu etenee kahta polkua, joiden rajapinta on tarkoituksenmukaisuusharkinnassa: Maakunnan esivalmistelu virkamiespohjaisen ohjausryhmän alaisuudessa vastaa valmistelusta kaikilta muilta paitsi SOTE-prosessien ja SOTE-ICT:n osalta – niitä puolestaan valmistellaan kuntien nimeämän poliittisen ohjausryhmän alaisuudessa tavoitteena maakunnan kattava SOTE-järjestämissuunnitelma.
 

Väliaikaishallinto 2017 yhdistää uudistusten polut

Polut yhtyvät ensi syksynä, kun uudet maakunnat perustetaan ja niille nimetään lakisääteinen väliaikaishallinto valmistelumandaatteineen. Siihen saakka on kuitenkin paljon tehtävää. Koko uudistuksen osalta tulisi kerätä kaikki olennainen informaatio siirtyvistä tehtävistä ja sopimuksista, omaisuudesta, henkilöstöstä ja tukipalveluista.

SOTE:n osalta tulisi päästä aidosti keskustelemaan maakunnan tason työnjaosta ja tulevaisuuden palvelumalleista ja -verkosta. Ja kaiken tämän lisäksi tulisi panostaa aktiiviseen viestintään, henkilöstön ja sidosryhmien osallistamiseen sekä uuden maakunnan idean pohtimiseen.
 

Verkostomalli osallistaa lappilaisia (innostuneita!) toimijoita

Paljon on siis töitä edessä, ensi viikolla Lapin uudistuksen kapellimestarina aloittavalla Marja Perälällä on valmistelutiimeineen tiedossa hektinen talvi ja kevät. Töitä ei kuitenkaan tehdä yksin. Olemme Lapissa valinneet verkostomaisen työmallin, jossa tavoitteena on osallistaa mahdollisimman laaja toimijajoukko mukaan valmisteluun ja hyödyntää mahdollisimman paljon jo tehtyjä selvityksiä ja organisaatioiden osaamista välttäen samalla aikaa vieviä työryhmäistumisia.

Olen viime viikkoina saanut paljon kyselyjä ja yhteydenottoja eri tahoilta; milloin valmistelu alkaa ja miten me pääsemme mukaan. Minusta tämä on hyvä merkki – innostusta ja halua tulla mukaan tekemään muutosta löytyy!

Työ alkaa lokakuussa verkostojen rakentamisella ja kaikki tahot tullaan varmasti ottamaan mukaan valmistelutyöhön kullekin sopivilla rooleilla.

Lihakset ja ranka meille voidaan antaa Helsingistä, mutta loppujen lopuksi alueilla rakennetaan uuden toimijan sielu ja sydän. Tämä kaikki on meidän käsissämme, nyt vain rohkeasti töihin!