Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
8.4.2013

 

KEVÄÄN TUNTUA

Pääsiäinen on jo ohi, huhtikuukin lähestyy jo kohta puolta väliä. Kevään tuntua on oikeastaan vain valoisan ajan lisääntymisessä ja auringonpaisteessa, muutoin kireät yöpakkaset ovat pitäneet yllä talvisia kelejä. Hankikannosta ei oikein ole vielä tietoakaan, tosin työkiireiden vuoksi joudun tältä keväältä suureksi harmikseni jättämään jo perinteeksi muodostuneen viikon mittaisen Kemihaaran ahkionvetoreissuni väliin. No, kevät se tulee ensi vuonnakin..

Kevät on pitänyt tosiaan kiireisenä töiden puolesta, matkavuorokausia on kertynyt reippaan puoleisesti. Reilun kuukauden työrupeamaan on jo mahtunut kaivoskonferenssi Torontoon, Pohjois- ja itä-Suomen EU-toimiston avajaiset Brysselissä, maakuntajohtajien, Ely-ylijohtajien ja ministeriöiden yhteisen lumileirin Kuopion Tahkolla sekä muita lyhyempiä matkoja. Tiivis matkustaminen on kyllä vaikeuttanut talon sisäisiin asioihin perehtymistä – varsinkin alussa työ edellyttäisi riittävää aikaa ja läsnäoloa virastolla. Seuraava kuukausi kalenterissa näyttää kuitenkin tältä osin paremmalta.

UUSI VALTUUSTOKAUSI

Valtuustokauden vaihtuessa kevät tuo mukanaan myös luottamushenkilöiden vaihtumisen Lapin liitossa. Kuntayhtymän edustajainkokous pidettiin pari viikkoa sitten ja kokouksessa valittiin liitolle uusi valtuusto. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään toukokuun 20.-21. päivä, tällöin valitaan liitolle myös uusi hallitus. Samassa yhteydessä järjestämme uusille valtuutetuille tiiviit tietoiskut liiton toiminnasta sekä erillisen tulevaisuusseminaarin, jonka kautta pyrimme osallistamaan uusia valtuutettuja juuri käynnistettyyn maakuntaohjelman uudistamistyöhön.  Vanha hallitus pitää viimeisen kokouksensa viikon päästä maanantaina.

Toimielinten ja luottamushenkilöiden vaihtuminen on aina nivelkohta kunnalliseen demokratiaan perustuvissa organisaatioissa.  Jo nyt on tiedossa, että hallituksen kokoonpano tulee muuttumaan niin henkilöiden kuin paikkajakaumankin osalta. Itse näen tämän nivelkohdan erityisesti mahdollisuutena. Pyrimme jatkossa entistä enemmän osallistamaan ja korostamaan liiton hallitusta strategisten kysymysten linjaajana ja asiavalmistelun pohjustajana. Edelleen itse näkisin, että valtuuston roolia strategiatyössä tulisi pyrkiä korostamaan nykyistä enemmän. Miten ja minkälaisilla työmuodoilla – nämä ovat vielä pohdinnassa. Kokoushallinnan osalta nivelkohta olisi luonteva sähköisten välineiden käyttöönotolle, tällä osa-alueella Lapin liiton kaltainen pieni ja tiivis organisaatio voisi tehostaa toimintaansa.

SOTE-SOPAN PORINAA, KUNTARAKENNEUUDISTUSTA JA VALTIONOSUUSPEIKKOJA

Hallituksen kehysriihi oli ja meni, viime viikot on käyty lähinnä keskustelua siitä, mitä siellä oikein päätettiinkään. Monella rintamalla etenevän kuntauudistuksen osalta päätöksiä tuli ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta. Tätäkin päätöstä leimaa nyt kuitenkin melkoinen tietämättömyys; uuden linjauksen mukaisesti selvitysmiesten helmikuun lopussa esittämiä 34 sote-alueita vähennetään, yhteistoiminta järjestetään vastuukuntamallilla ja jo 20 000 asukkaan väestöpohjalla voidaan palveluita jatkossa järjestää.

Ainakaan minulla ei ole nyt kokonaisuudesta mitään kuvaa – selvitysmiehethän ehdottivat Lappiin kahta sosiaali- ja terveysaluetta, jotka muodostettaisiin nykyisten sairaanhoitopiirien alueiden pohjalta ja toimisivat kuntayhtymäpohjalta. Tämä esitys oli selkeä ja tässä vaiheessa myös reaalipolitiikkaa tunnustava. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa kuntarakennelaki annettiin eduskunnalle samalla sisällöllä kuin ennen kuntakuulemisia ja sen mukaisesti käytännössä kaikkien kuntien tulisi ruveta liitosselvityksiin viimeistään syksyllä. Samaan aikaan kokonaisuuden kannalta olennainen - Lapin näkökulmasta se ainoa tärkeä - ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelinjauksista on aivan ilmassa. Toivon todella, että asiassa saataisiin selkeitä jatkolinjauksia mahdollisimman pian.

Näiden kahden rakenneuudistuksen ohessa on etenemässä myös valtionosuusuudistus, jonka merkitys kunnille saattaa tulla olemaan se kaikkein keskeisin. Selvitysmies julkisti uuden vos-järjestelmän perusteet reilu kuukausi sitten. Lapin kuntien näkökulmasta periaatteisiin sisältyy selkeitä uhkatekijöitä; peruskriteerien olennainen vähentäminen ja painopisteen siirtäminen kustannusten tasaamisesta tulojen tasaamiseen voivat vähentää järjestelmän olosuhteiden tunnistamiskykyä. Myöskään uudet julkaistut kriteerit vieraskielisyys ja työpaikkaomavaraisuus eivät kohtaa suoraan Lapin olosuhdetekijöitä.

Uudistuksen jatkovalmistelu on Lapin kunnille ja Lapin liitolle erittäin keskeinen edunvalvontapaikka. Meidän tulee voimakkaasti korostaa valtionosuusjärjestelmän perustehtävää; kuntien peruspalveluiden tuottamisen rahoituspohjan varmistamista erilaisissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. Järjestelmän tulisi jatkossakin kyetä tunnistamaan olosuhdetekijöistä johtuvat erot kuntien palvelutuotannon kustannuksissa. Puheet valtion subventointijärjestelmästä köyhille kunnille tulee johdonmukaisesti torjua perustuslain sisällön ja hengen vastaisena politikointina.