Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
5.6.2013

KESÄN KIIREITÄ

Viimeisestä blogista onkin jo vierähtänyt kuukausi; tuntuu että viikot vierivät vain ohi. Kevät on rynnännyt jo kesäksi ja viime aikoina Lappi on ollut lämpimimpiä paikkoja koko Euroopassa! Tulvista selvittiin onneksi tällä kertaa pienillä jännityksillä, riskit ovat kuitenkin suuret joka kevät. Lappiin asetettujen tulvatyöryhmien työ on paraikaa kuulemiskierroksella, tähän asiaan palaan erikseen kesän jälkeen kun työ etenee.

Kuukauteen on mahtunut uuden valtuuston järjestäytymiskokous ja hallituksen valinta, ohjelmakauden rahoituskehyksen jako suuralueiden välillä ja työmatkat Moskovaan, Pietariin ja Kirkkoniemeen. Lisäksi olemme aloittaneet kuntakierroksen Torniosta ja Kemistä, kaikki maakuntamme kunnat on tavoitteena kiertää syyskuuhun mennessä.

MAAKUNNAN IDENTITEETISTÄ

Olen viime aikoina eri yhteyksissä saanut olla kertomassa maakuntamme erityispiirteistä. Nykyinen maakuntajako on sen tyyppinen, että monilla maakunnista on vaikeaa identifioida ja asemoida itseään; esitellessäni Lappia tätä vaikeutta ei ole koskaan esiintynyt. Lappi onkin hyvin monella tapaa ainutlaatuinen alue ja maakunta Suomessa. Lappi on Suomen arktisin, maantieteellisesti laajin, harvaan asutuin, luonnonvarapotentiaalisin ja ainoa alkuperäisasukasmaakunta – vain muutamia mainitakseni.

Maakunnan oma vahva identiteetti on olemassaolon perusta. Siihen perustuen voi asemoida muille omat tavoitteensa ja myös oikeutetulla ja ymmärrettävällä tavalla perustella ne. Identiteetti ei ole staattinen; sitä pitää aktiivisesti rakentaa ja vahvistaa. Tämä tapahtuu puheilla ja teoilla, maakunnan omien toimijoiden ja asukkaiden aktiivisuudella.

ALUEJAOT

Identiteetti ilmenee monin eri tavoin. Konkreettisimmillaan identiteetti luo pohjan erilaisille hallinnollisille tai toiminnallisille aluerajoille. Selkeimmin tämä näkyy kuntarajoissa, mutta erityisesti meillä täällä Lapissa myös maakuntajaossa. Olemme näihin päiviin saakka suhteellisen hyvin pystyneet pitämään puolemme erilaisissa keskittämispyrkimyksissä, mutta viime aikoina myös tällä saralla on tullut negatiivisia uutisia. Hallinto-oikeus, hätäkeskus ja sotilasläänin esikunta ovat viimeisimmät esimerkit, joissa toiminta onkin organisoitu Oulu-keskeisesti koko pohjoisen Suomen osalta.

Tämä on mielestäni kehityssuunta, jota vastaan on konkreettisesti tehtävä töitä. Oulu onkin ottanut tunnuslauseekseen ”Skandinavian pohjoinen pääkaupunki” – vaikka ilman Fenno –etuliitettä määrittely taitaa mennä jo maantieteellisestikin pieleen. Oli miten oli, jatkossa meidän tulee entistä voimakkaammin tehdä töitä omaan identiteettiin ja erityispiirteisiin nojaten Lapin aseman säilyttämiseksi. Oulu saa olla edelleenkin Pohjois-Pohjanmaan pääkaupunki, meillä Lapissa on kylliksi tekemistä jo yhden Helsinki -nimisen pääkaupungin kanssa.

ELYT, AVIT  JA VAALIPIIRI

Rakenneuudistusten näkyvin kärki on nyt kuntarakenteessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Taustalla on kuitenkin ajatuksia ja paineita myös muille keskittäville rakenneratkaisuille – esimerkiksi viimeisimmissä poliisihallinnon uudistuksessa Lappi sai pitää oman poliisilaitoksensa Oulu-vaihtoehdon sijaan.  Sen sijaan ELY, AVI ja vaalipiiri ovat tulevaisuuden kysymyksiä. Tällä hetkellähän Lapissa on oma nk. täyden palvelun ely-keskus, oma aluehallintovirasto sekä tietenkin vaalipiiri – näistä meidän tulisi edelleenkin pitää voimakkaasti kiinni.

Yllä mainituista ehkä keskeisin lienee vaalipiirijako. Viime keväänähän eduskunta hyväksyi  Itä-ja Kaakkois-Suomea koskevan vaalipiiriuudistuksen, jossa piirien määrä väheni kahteentoista. Seuraavassa vaiheessa perustuslakia pyritään muuttamaan siten, että vaalipiirejä on 12 sijaan 9-12. Tämä vaatii perustuslainsäätämisjärjestystä eli kahden eduskunnan hyväksyntää. Seuraava eduskunta on siis tässä kysymyksessä ratkaisevassa roolissa.

Lapin vaalipiirin nk. piilevä äänikynnys on toki nykypiireistä suurimpien joukossa, mutta nykyinen alue edustaa lähes kolmasosaa valtakunnan pinta-alasta. Näissä maantieteellisissä mittakaavoissa alueellinen edustavuus on arvo, jonka täytyy ylittää äänikynnyksen kaltainen periaate. Lappi on identiteetiltään, historialtaan, toiminnaltaan ja maantieteeltään luonteva alue niin vaalipiiriksi kuin muiksikin valtionhallinnon aluejaoiksi.