Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
26.3.2013

BLOGISTA JA ALUN TUNNELMISTA

Tätä kirjoittaessani takana on nyt kolme täyttä työviikkoa Lapin liitossa. Alku on ollut varsin vauhdikas – uusi työ on sisällöltään hyvin erilainen kunnanjohtajan työhön nähden, toimintaympäristö on laajempi ja yhteistyöverkostot ovat monilta osin uusia. Tähän kun lisää vielä sen, että monet Liiton kannalta erittäin tärkeät asiat kuten uuden ohjelmakauden valmistelu ovat juuri nyt kiivaimmassa vaiheessaan, voi rehellisesti todeta, että kiirettä on pitänyt.

Moneen liikkuvaan junaan on siis vielä hypättävä mukaan. Voin kuitenkin jo tällä kokemuksella todeta, että liitossa on erittäin asiantunteva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, jonka varaan on helppo rakentaa omaa tehtävää. Hyvä työyhteisö mahdollistaa myös työn priorisoinnin ja järkevän vastuunjaon, joka onkin yksi kuluvan vuoden tavoitteistani viraston sisällä. Tähän liittyen hallitus hyväksyi viime kokouksessaan tämän vuoden työni painopistealueiksi maakuntaohjelman valmistelun, uuden ohjelmakauden Lapin rahoituskehyksen, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan sekä sidosryhmäsuhteet ja viraston toiminnan kehittämisen. Nämä laajat teemat täsmentyvät kuluvan vuoden aikana, mutta niihin pyrin suuntaamaan omaa työpanostani.

Yksi keskeisimmistä tavoitteistani työssä tulee olemaan yleisen avoimuuden ja liiton työn tunnettuuden lisääminen. Toimiessani Posion kunnanjohtajana kirjoittelin säännöllisesti kunnanjohtajan blogia yli kuuden vuoden ajan. Kokemukset tästä olivat erittäin myönteisiä ja hallituksen kanssa käymieni keskustelujen pohjalta tarkoituksenani on nyt myös kokeilla blogin toimivuutta ja käyttöä maakuntajohtajan tehtävässä. Pyrin viikon tai parin välein tuomaan tätä kautta ajankohtaisia kuulumisia työstämme, taustoittamaan kulloinkin esillä olevia asioita ja nostamaan esille maakunnan kannalta tärkeitä teemoja. Ylläpitoresurssien pienuuden vuoksi blogissani ei ole suoraa kommentointi- tai palautemahdollisuutta, mutta mikäli jokin teksteistä herättää ajatuksia, toivon kaikilta lukijoilta suoraa palautetta joko sähköpostitse tai puhelimitse.

KEHYSRIIHI JA OHJELMATYÖ

Hallituksen puoliväliriihi pidettiin viime viikolla. Julkisuudessa on keskusteltu paljon riihen linjapäätöksistä ja niiden vaikutuksista. Monet riihessä linjatut asiat tulevat vielä lähiaikoina täsmentymään, joten tässä vaiheessa on vaikea tehdä tarkempaa analyysiä. Kerroin jo viime perjantaina Lapin radiolle alkutunnelmia, Lapin osalta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että nelostien parannushankkeet ja kuljetustuen jatkopäätös ovat erinomaisen tärkeitä. Liikennehankkeiden osalta Lapin radion uutiseen oli kuitenkin ujuttautunut virhe Kaukosen sillan osalta – sehän on edelleen lisätalousarviokysymys ja vailla lopullista päätöstä. Tämän elinkeinollisesti erittäin tärkeän hankkeen toteutumiseksi meidän on edelleen tehtävä laajalla rintamalla töitä.

Uuden ohjelmakauden valmistelu on nyt meidän pohjoisen alueen kannalta erittäin tärkeässä vaiheessa kahdella tasolla – rahoituksellisesti ja sisällöllisesti. Suomen saama rahoitus rakennerahastoista laskee tulevalla kaudella nykyisestä noin 1,7 miljardista eurosta reiluun 1,3 miljardiin euroon. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitukseksi olisi jatkossa tulossa 30 euroa/henkilö vuodessa, kun tällä kaudella se on ollut 35 euroa/henkilö. Lähiaikojen keskeinen haaste tulee olemaan, miten tuo 1,3 miljardin euron kokonaispotti jyvitetään kansallisesti. Suurin osa rahoituksesta Suomeen tulee käytännössä Pohjois- ja Itä-Suomen harvan asutuksen ja erityisolosuhteiden perusteella ja tämän johdosta pidämme perusteltuna, että erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen tulisi saada myös ansaitsemansa osuus rahoituksesta.

Rahoituksen ohella suuri haaste on myös uuden ohjelman sisältö. Kun nykyinen EAKR –ohjelma on laadittu viidelle alueelle ja ESR valtakunnallisen osion lisäksi jaettu neljälle alueelle, aiotaan tulevalla ohjelmakaudella kaikki niputtaa yhteen valtakunnalliseen ohjelmaan. Uusi ohjelma kattaisi siis koko Suomen ja sisältäisi sekä EAKR - että ESR -rahoitteisen toiminnan. Tässä kontekstissa on erittäin haasteellista, että Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet saataisiin riittävällä tavalla esille ohjelman toimenpidelinjauksissa – kuten tiedämme, Suomi on laaja maa ja olosuhteet etelän kasvukeskuksissa verrattuna tänne pohjoisen olosuhteisiin ovat täysin erilaiset.

KEHITTÄMISJOHTAJAN VAALI

Lopuksi on vielä syytä käydä lyhyesti läpi paljon puhuttanutta liiton kehittämisjohtajan vaalia.  Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa viime viikon tiistaina ja piti voimassa aiemman Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan kolme vuotta sitten tehty kehittämisjohtajan vaali oli laiton.

Prosessi on kestänyt pitkään, yksilön näkökulmasta voi kyllä sanoa että kohtuuttoman pitkään. Omalla tavallaan viraston organisaatiokin on ollut tämän kolmen vuoden ajan välitilassa. Tehtäväähän on hoitanut koko ajan virkaa tekevänä silloin valituksi tullut Marko Varajärvi. Päätös on nyt kuitenkin saatu ja sen pohjalta asiaa valmistellaan edelleen. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että kehittämisjohtajan tehtävä laitetaan uudelleen hakuun hallituksen toimesta huhtikuun 15. päivän kokouksessa. Mitä todennäköisimmin tehtävä tullaan laittamaan hakuun aiemman hakuilmoituksen mukaisilla ehdoilla, koska lähtökohtaisesti kaikki silloin hakuprosessissa mukana olleet voivat edelleen halutessaan hakea tehtävää.

Virkaan liittyvien tehtävien hoitaminen tulee kuitenkin varmistaa mahdollisimman nopeasti. Tilanne on erityisen haasteellinen nyt, kun kehittämisjohtajan tehtävään olennaisesti kuuluvan uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnissä. Viran täyttöprosessi kestää mahdollisesti useita kuukausia ja vastuualueen henkilöstörakenne on tehtäviin nähden melko ohut. Marko Varajärvi on itse todennut, ettei ole enää käytettävissä tehtävää uudelleen täytettäessä. Huomioiden tämä lähtökohta sekä tehtävien sujuvuus ja tehtäväjaot viraston sisällä, olen tänään päättänyt nimetä Marko Varajärven hoitamaan vt. kehittämisjohtajana tehtävää, kunnes virka on vakinaisesti täytetty.

Pitkä välitila on nyt päättynyt, hallitus käynnistää toimivaltansa mukaisesti viran täyttöprosessin uudelleen ja tämän väliajan osalta mennään siis nykyisellä henkilöstömiehityksellä.  Itse toivon organisaation ja henkilöstön näkökulmasta, että tällaisia pitkiä välitiloja ei enää tulisi vaan tuleva täyttöprosessi saadaan vietyä läpi avoimesti ja sujuvasti.

Edellinen